Role systémové integrace je dnes důležitější než kdy předtím...

...říká Josef Škarda, ředitel úseku systémové integrace v T-Mobile Czech Republic.

Role systémové integrace je dnes důležitější než kdy předtím...


CIO Business World: Změnila se nějak úloha systémových integrátorů s nástupem cloudových služeb? Přežije systémová integrace rok 2020?

Josef Škarda: Úloha systémových integrátorů se s nástupem cloudových řešení de facto nezměnila, určitě se však zvýšila komplexita, a tím i vlastní důležitost integrace. Systémoví integrátoři při vlastním návrhu a vývoji aplikací musí brát na zřetel, že aplikace budou provozovány i v cloudu a že tyto aplikace budou integrovány do daleko komplexnějšího prostředí. Tím mám na mysli jak integraci v rámci jednoho konkrétního cloudu, tak i integraci napříč různými cloudovými prostředími (veřejný cloud versus privátní cloud) a dedikovanou infrastrukturou. Integrace napříč takovýmito heterogenními prostředími je samozřejmě daleko komplikovanější a náročnější. Proto si myslím, že systémová integrace (SI) měla, má a bude mít i v roce 2020 svoji nezpochybnitelnou důležitost.

Nakolik se dnes očekává, že systémový integrátor se bude orientovat v oblasti podnikání zákazníka? Je důležité mít reference z příbuzného oboru?

V dnešní době je prakticky nezbytné, aby měl systémový integrátor dostatečné technologické know-how i znalosti oborových (vertikálních) procesů. Dovolujete je zajištěno, aby na základě svých Best Practice pomohl zákazníkovi procesy optimalizovat a standardizovat. Optimálně nastavené procesy fungující nad standardizovanou a efektivně integrovanou aplikační architekturou dávají zákazníkovi potřebnou podporu pro jeho vlastní podnikání tak, aby získal konkurenční výhodu. To vše samozřejmě při co nejnižších celkových nákladech na provoz a investice do IT.

Jak dnes vypadají tendry na dodávky velkých systémů? Hledají zákazníci stále systémové integrátory, nebo naopak mají dojem, že si vše mohou poskládat sami a pořádají výběrová řízení na jednotlivé komponenty, ve kterých soutěží přímo výrobci nebo prodejci?

Svět je stále složitější, a to samozřejmě i v oblastech fungování a řízení podniků a organizací, které se bez profesionálně zvládnutého aplikačního prostředí neobejdou. Z tohoto důvodu je dnes role systémové integrace důležitější než kdy předtím. Na rozdíl od původních vzájemných propojení jednotlivých aplikací jsou na pořadu dne komplexnější úkoly – integrace různorodých softwarových komponent nad centrální komunikační platformou (ESB), zavádění servisně orientované architektury (SOA), optimalizace business procesů (BPM) apod. Dodávky velkých integrovaných systémů je tedy ideální zastřešit jedním poskytovatelem služeb s end-to-end zodpovědností, který i díky různým synergickým efektům dokáže zákazníkovi garantovat požadovanou kvalitu a cenu.

Jak se u vás projevilo minulé období, kdy většina firem přistoupila k výdajům za IT mnohem obezřetněji? Změnilo to nějak strukturu a rozsah služeb, které jste poskytovali?

Častým požadavkem je kromě snížení vlastních IT nákladů i přímý benefit měřitelný vlastní následnou obchodní úspěšností zákazníka a snížením jeho provozních nákladů, které se netýkají jen IT. Z tohoto důvodu je pro zákazníka důležité spočítat kompletní TCO (Total Cost of Ownership) a návratnost investice, a to i s přihlédnutím k dalším úsporám.
Při tlaku na cenu je nutné zohlednit i kvalitativní požadavky a při výběru dodavatele zhodnotit nejen výslednou cenu, ale i poměr cena /kvalita. Požadované kvalitativní požadavky dodávky je třeba precizně specifikovat a při výběrovém řízení se neřídit pouze cenou, ale i tím, co za tuto cenu zákazník obdrží a kolik ho budou stát eventuelně využité vnitřní zdroje.

Jaká je typická doba, po kterou se svými zákazníky spolupracujete? Nestává se, že při každé obměně systémů musíte znovu soutěžit ve výběrovém řízení?

Součástí našich typických dodávek je kromě vlastní implementace i následný provoz, ať už v našich datových centrech (případně na našem cloudu) nebo na vlastní infrastruktuře zákazníka. Takovéto dodávky se v převážné většině případů soutěží na určitou dobu. To znamená, že zákazník si je v pravidelných několikaletých intervalech schopen získat nové podmínky dle aktuálních kvalitativních a kvantitativních požadavků. Pro nás je však samozřejmostí dívat se na dodávku v daleko dlouhodobějším horizontu a neustále se zákazníkem pracovat na vzájemně výhodném vztahu. Toto je samozřejmě přínosné jak pro zákazníka tak i pro nás jako dodavatele.

Čtěte také:
→ Neztratí se integrátoři v oblacích?
Jak se změní role systémového integrátora v cloudu? Požadují zákazníci spíše jednobarevná, nebo duhová řešení? To vše se nám podařilo zjistit při výzkumu trhu, který je nedílnou součástí našeho tradičního přehledu dodavatelů, tentokrát v oblasti systémové integrace.

Zaujal vás tento článek?
Zaregistrujte se k odběru našeho e-mailového newsletteru. Každý týden tak pohodlně získáte přehled o důležitých událostech v IT branži.

G+


Úvodní foto: archiv redakce
Komentáře