Jaroslav Šabacký z Comparexu: ČR je z hlediska začleňování modelu BYOD pozadu

Na naše otázky v oblasti virtualizace odpovídal Jaroslav Šabacký, Software Sales Specialist ve společnosti Comparex.

Jaroslav Šabacký z Comparexu: ČR je z hlediska začleňování modelu BYOD pozadu


CIO Business World: Kde jsou podle vás nejčastější rezervy v oblasti virtualizace a automatizace IT infrastruktury u vašich zákazníků?

Jaroslav Šabacký: Nerad bych byl úplně konkrétní, ale z hlediska zákazníků v enterprise sféře na našem trhu se dá říci, že rezervy jsou ještě stále v oblasti samotné virtualizace. Nemá smysl rozepisovat konkrétní důvody, jen zmíním, že ne vždy jde nutně o důvody technologické.

Ještě větší rezervy panují ale v oblasti automatizace, čili zavádění nástrojů pro kompletní centralizovanou péči o IT a automatizaci procesů. Zde jsou zákazníci mnohdy ještě daleko za tím, co jim současné nástroje nabízí.

Jaká kritéria vedle přímé návratnosti používají zákazníci při zvažování virtualizačních projektů?

Určitě dvěma velmi silnými kritérii zůstávají dlouhodobě bezpečnost a efektivita. Nařízení z mateřských společností ale často navíc ovlivňují samotnou volbu virtualizační vrstvy, což je mnohdy spíše kontraproduktivní s ohledem na současnou technologickou realitu. Virtualizace sama o sobě totiž nestačí a výhodu má platforma, která nabízí ucelenější řešení.

Myslíte, že tlak ze strany uživatelů (mobilita, práce z domova, podpora tabletů apod.) může výrazně pomoci prosazení VDI a obecně virtualizace desktopů i v tuzemských podnicích a organizacích?

Je zajímavé, že se na to ptáte, neboť tato oblast skutečně zaznamenává razantní růst. Česká republika je sice trochu pozadu i z hlediska začleňování modelu BYOD, ale tlak na vyšší mobilitu a zefektivnění správy roste a situace se začíná výrazně měnit. Dopad bude mít i příchod nových technologií.

Ovlivní podle vás situaci v oblasti virtualizace a automatizace či VDI nástup MS Server 2012 či příchod Windows 8? Pokud ano, jak?

Míříte přesně – příchod nových Windows je vnímán jako velký milník, přičemž zásadní jsou podle mne dvě věci. Tou první je fakt, že Microsoft za účelem podpory VDI a BYOD scénářů upravuje stávající licenční modely – to je skutečně velký posun vpřed.

Tou druhou je vlastně celý Windows Server 2012, Windows 8 a zjednodušené nasazování technologií. Když to shrnu, k nasazení Microsoft VDI na Windows Serveru 2008 R2 a Windows 7 jste potřebovali celý tým specialistů a minimálně jeden týden na hrubou implementaci. Totéž s použitím Windows Serveru 2012 a Windows 8 udělá jediný člověk za jeden den. A to se bavíme pouze o hrubé implementaci, neboť z hlediska technologického se celé řešení posunulo téměř o dvě generace vpřed.


Úvodní foto: archiv redakce
Komentáře