U zákazníků stále převládá názor, že doma jsou data v největším bezpečí...

...říká k problematice cloudových ERP systémů Jaroslav Voráček, senior consultant ve společnosti Unicorn Systems.

U zákazníků stále převládá názor, že doma jsou data v největším bezpečí...


CIO Business World: Rok 2015 byl ve znamení hospodářského oživení, a to nejen v oblasti IT. Projevilo se to i v reálných poptávkách po ERP systémech?

Jaroslav Voráček: Neřekl bych, že se oživení ekonomiky nějak zásadně projevilo v masivním nárůstu poptávek po ERP systémech. Když se podívám na poptávky za poslední rok, které prošly naší společností, tak bych je rozdělil do dvou hromádek. V té první jsou naši dlouholetí zákazníci, kterým jejich řešení zastaralo technologicky a potřebují nutně využívat pro svůj růst nové technologie, které by již nebylo možné na staré platformě implementovat. V té druhé jsou zákazníci, kteří sice nějaké ERP řešení mají, ale nedostatečně podporuje jejich klíčové procesy, případně neumožňuje implementovat pokročilé nástroje pro plánování výroby, optimalizaci skladových procesů, e-commerce atd. Zde pak logicky dochází k nutnosti změny ERP systému. V každém případě platí, že zákazník velmi investici zvažuje a pokud nejsou jasně definovány konkrétní přínosy vyjádřené buď úsporou nákladů, nebo růstem tržeb, k investici nedojde.

Cítíte, zda je v nějakém segmentu tuzemské ekonomiky relativně vyšší zájem o nová nebo inovovaná ERP řešení?

Inovace je požadována klienty ve všech segmentech, ve kterých naše společnost v oblasti dodávek ERP systémů působí. Primárně se soustředíme na výrobu, obchod a specializované služby. Jako příklad uvedu maloobchod, kde je poptávka po inovacích vyvolána chováním spotřebitelů, kteří se chtějí pohodlně pohybovat mezi obchodními kanály, mít všechny produktové a obchodní možnosti na dosah ruky a stále častěji používají chytrá zařízení. Tyto potřeby vedou zákazníky k implementaci rozsáhlých e-commerce řešení a speciálních aplikací skrze které personálně komunikují s koncovým spotřebitelem. Maloobchodní prodej není dnes o slevách, ale výborném servisu, který musí každý maloobchodní prodejce poskytovat svým zákazníkům a to bez inovovaných řešení nelze.

Zaznamenali jste v poslední době nějaké nové, nebo neobvyklé požadavky na funkcionalitu ERP? Jakým způsobem jste je řešili?

Jedná se spíše o požadavky, které jdou nad rámec funkcionality patřící do ERP systému a nebo jsou řešeny specializovanými produkty. Snažíme se v těchto případech být klientům poradci a navrhnout takové řešení, které z hlediska celkové architektury podnikového systému dává smysl a je pro zákazníky nejvýhodnější z hlediska pořizovacích nákladů a budoucí správy celého podnikového systému.

Požadují zákazníci systémy ERP s podporou mobility? Vyžadují specializované aplikace, nebo vystačí s webovým přístupem?

Webový přístup považují zákazníci v dnešní době za standard moderního ERP systému. Kromě webového přístupu požadují také klienty pro své chytré telefony nebo tablety. Potřeba specializovaných řešení je vyvolána tam, kde zákazník poskytuje přístup k ERP systému externím uživatelům anebo potřebuje zrychlit interní procesy. Jako příklad bych uvedl aplikace pro práci obchodních zástupců v terénu, speciální e-commerce aplikace pro koncové spotřebitele, mobilní pokladny anebo aplikace pro řízené sklady. Vždy se jedná o aplikace velmi úzce integrované s ERP systémem.

Mění se podle vás poměr klasických "on-premise" ERP systémů a informačních systémů poskytovaných přes cloud? Jakým tempem?

Poměr se zatím nemění tak, jak bych očekával. U zákazníků stále převládá názor, že doma jsou data v největším bezpečí a nejsou ochotni přesouvat své klíčové aplikace do cloudu. Určitý posun zaznamenáváme u nových poptávek, kde se nám daří lépe zákazníky přesvědčit o výhodách cloudu. V celosvětovém měřítku se cloud prosazuje čím dál více a tento trend se zcela jistě v dohledné době projeví i v ČR.


Úvodní foto: archiv redakce
Komentáře