V zájmu zákazníků vedou tiskárny vybavené systémem inkoustových tanků...

... říká Martin Lucký, pre/post sales specialist ve společnosti Epson.

V zájmu zákazníků vedou tiskárny vybavené systémem inkoustových tanků...


O jaké typy tiskových zařízení dnes pozorujete největší zájem zákazníků? Jak tomuto zájmu vycházíte vstříc?

Největší objemy prodaných zařízení tvoří tiskárny vybavené systémem inkoustových tanků. V oblasti firemního tisku jsou našim hlavním produktem řady tiskáren WorkForce a RIPS, které přinášejí zákazníkům nízké náklady a spolehlivý inkoustový tisk. Dodávky a servisní zázemí poskytují naši obchodní partneři a centrální servisní partner.

Jakým směrem se rozvíjejí systémy pro správu tisku? Nabízejí nějaké zásadní nové funkce například z hlediska bezpečnosti, ochrany osobních údajů nebo propojování tisku se systémy pro správu dokumentů?

Systémy pro správu tisku jsou si velmi podobné napříč značkami. Největší rozdíly naleznete v oblasti pokročilého skenování, kde rostou požadavky na zpracování naskenovaného obrazu a integraci do DMS systémů a cloudu. Uživatelé vyžadují častěji uživatelské přizpůsobení rozhraní a jednoduchý přístup k často používaným úlohám.

Objevila se v poslední době nějaká změna v oblasti servisu a údržby tiskových zařízení, o níž se domníváte, že vzbudí zájem u vašich zákazníků v letošním roce? Co se vám v této oblasti nejvíce osvědčuje?

Požadavky na servisní zajištění se dlouhodobě nemění. Zákazník zkrátka vyžaduje rychlý servisní zásah v místě instalace. Naši zákazníci oceňují 3letý záruční servis, který poskytujeme zdarma po registraci zařízení.

Jaký účtovací model se při zajišťování tiskových služeb nejčastěji prosazuje? V čem vidíte jeho největší výhodu pro zákazníka?

Častější je režim pronájmu zařízení s platbou za výtisk, ale řada zákazníků se vrací k modelu nákupu zařízení s uzavřenou smlouvou o servisním zajištění. Důvodem je zvláště u inkoustových tiskáren nižší objem vyměňovaných dílů a nutného servisu, což ve výsledku přináší úsporu celkových nákladů na vlastnictví ve srovnání s modelem pronájmů.

Dávají vaši zákazníci spíše přednost kompletnímu outsourcingu podnikových tiskových řešení včetně pronájmu zařízení, nebo servisní a materiálové smlouvě bez pronájmu zařízení? Objevují se i nějaké další modely zajišťování podnikových tiskových řešení?

Oblíbená jsou obě řešení, outsourcing spíše pro větší zařízení, vlastnictví a servisní smlouva pro menší a osobní zařízení. Servisní a materiálové smlouvy jsou oblíbené u uživatelů plánujících delší využívání zařízení, s ohledem na co nejnižší celkové náklady na tisk, outsoucing pak u uživatelů hledajících především účetní úsporu.


Úvodní foto: Epson
Komentáře