Zásadním trendem je tlak na komplexnost informačního systému...

...říká Martin Bubeníček, obchodní ředitel ve společnosti DC Concept.

Zásadním trendem je tlak na komplexnost informačního systému...


CIO Business World: Rok 2015 byl ve znamení hospodářského oživení, a to nejen v oblasti IT. Projevilo se to i v reálných poptávkách po ERP systémech?

Martin Bubeníček: Ano, cítíme zvýšenou poptávku. Krize, kterou před třemi lety zapříčinila ekonomická recese, ustala.

Cítíte, zda je v nějakém segmentu tuzemské ekonomiky relativně vyšší zájem o nová nebo inovovaná ERP řešení?

Poptávka stoupá hlavně ve strojírenském odvětví. Je to logické, široký sortiment, ale zároveň preciznost a a vysoká úroveň kvality, které tento obor charakterizují, přímo vyžadují inteligentní řešení. Automatizace procesů je zde již nutností. Do popředí zájmu se dostává nástroj pro pokročilé plánování výroby APS, který zajistí nejen automatizaci, ale také zefektivnění a optimalizaci procesů. Umožňuje dopředu testovat rizika, počítá s několika variantami výrobního plánu a podporuje tvorbu simulací nejrůznějších situací i změn.

Zaznamenali jste v poslední době nějaké nové, nebo neobvyklé požadavky na funkcionalitu ERP? Jakým způsobem jste je řešili?

Zásadním trendem poslední doby je tlak uživatelů na komplexnost informačního systému, který by měl podpořit veškeré procesy probíhající v dané organizaci. Z tohoto pohledu se pak nároky na to, aby systém obsahoval nástroje pro podporu procesního modelování, projektového řízení, pokročilého plánování výroby nebo integrovaný e-shop, již nejeví jako neobvyklé. Máme tu výhodu, že námi dodávaný ERP systém všechny tyto požadavky splňuje.

Požadují zákazníci systémy ERP s podporou mobility? Vyžadují specializované aplikace, nebo vystačí s webovým přístupem?

Změna pracovních návyků, kterou přinášejí moderní technologie, s sebou nese i poptávku klientů po mobilních řešeních. Zájem jsme zaznamenali jak z oblasti strojírenského průmyslu, tak například u společností z vodárenského sektoru. Práce s mobilními aplikacemi je charakteristická například pro obchodní oddělení. O svých aktivitách a souvisejících aktuálních změnách manažeři informují nadřízené rovnou z terénu, vše se automaticky propisuje do příslušných kalendářů a formulářů. Tato koncepce umožňuje přesnější koordinaci úkolů.

Jak funguje ERP v dnešním globalizovaném světě? Umíte vyhovět podmínkám účetních standardů a legislativy v jiných zemích? Máte svůj vlastní ERP produkt, který prodáváte i na zahraničních trzích a na kterých?

Dodržování legislativních požadavků na globální úrovni vnímáme v rámci našeho informačního systému jako samozřejmost. Utvrzují nás v tom i naši zákazníci, kteří taková řešení požadují. Proto je náš systém parametrizovatelný, není tak problém vyjít vstříc všem zákaznickým přáním. V rámci QI například mimo jiné zajišťujeme napojení na insolvenční rejstřík. Mzdové účetní nesmí podle aktuální legislativy zasílat peníze na účet věřitele, ale deponovat je. Protože QI disponuje aparátem, který se dokáže napojit na databázi ISIR a importovat její data, automaticky posoudí případnou insolvenci zaměstnance a srážky deponuje. Nikdy se tak již nestane, že účetní odvedou peníze na bankovní účty, kam nepatří. Prodáváme i slovenskou verzi našeho informačního systému a i tomto případě podporujeme veškeré standardy dané slovenským zákonodárstvím včetně napojení na databázi FinStat.

Jak se vaši zákazníci zajímají o bezpečnostní rizika (především ztráty nebo úniku dat)?

Naši zákazníci se o bezpečnost svých dat samozřejmě zajímají. Vždy jim vysvětlíme, že jejich informace chrání propracovaný systém přístupových práv. Třívrstvá architektura pak data zajišťuje před ztrátou a poškozením.


Úvodní foto: DC Concept
Komentáře