Zavádění mobility ve firmách jde ruku v ruce s řešením bezpečnostních otázek...

...říká Jiří Dastych, business development manager ve společnosti Asseco Central Europe.

Zavádění mobility ve firmách jde ruku v ruce s řešením bezpečnostních otázek...


CIO Business World: Zatímco pro desktopové uživatele se často pro přístup k informačním systémům používá jako univerzální rozhraní web, pro mobilní uživatele se často využívají specializované jednoúčelové aplikace. Mají vaši zákazníci požadavky na vývoj takových mobilních aplikací buď pro komunikaci se svými zákazníky, nebo pro zaměstnance, kteří potřebují přístup k firemním aplikacím a datům? Můžete uvést konkrétní příklady?

Naši zákazníci stále preferují standardní rozhraní. Nicméně se již začínají objevovat požadavky na mobilní aplikace. Konkrétně se jedná o aplikaci pro přístup k pracovním příkazům (detaily zadání práce) technických týmů u energetické společnosti a aplikaci pro podporu klinických prohlídek (vizit) ve zdravotnických zařízeních. V obou příkladech jde o aplikace pro tablety.

Stále předpokládáme, že státní správa a instituce jsou konzervativnější než firemní segment. Platí to také v případě v zavádění podpory pro pracovní mobilitu, či práci na dálku? Zaznamenali jste nějaké výjimky?

Váš předpoklad je správný. Státní správa skutečně preferuje práci na počítači na pracovišti. Naše společnost zatím nezaznamenala žádnou významnou změnu. Nicméně (v souvislosti s předchozí otázkou) je ve státní správě patrný posun k poskytování služeb a informací prostřednictvím mobilních zařízení pro občany.

Jaké nové bezpečnostní výzvy přináší zavádění mobility ve firmách? Obávají se vaši zákazníci snazšího špehování (cizími) vládními agenturami, ztráty dat, prozrazení firemního know-how konkurenci? Přijímají podle vás adekvátní opatření?

Zavádění mobility ve firmách je ruku v ruce s řešením bezpečnostních otázek. Na druhou stranu naši zákazníci systémově řeší možnou infiltraci cizí mocí stejně jako prozrazení firemního know-how úměrně k tržnímu segmentu, kde působí. Ve státní správě dochází k poměrně dramatickým pohybům v souvislosti se zákonem o kybernetické bezpečnosti, který vyžaduje zásadní změny v přístupu.


Úvodní foto: archiv redakce
Komentáře