Změny limitů u poskytovaných zaměstnaneckých příspěvků. Víte o nich?

V oblasti životního pojištění a penzijního připojištění firemních zaměstnanců, respektive firemních příspěvků na tato pojištění, došlo k citelným změnám.

Změny limitů u poskytovaných zaměstnaneckých příspěvků. Víte o nich?


Zaměstnavatelům umožňují přispívat na pojištění více, aniž by se to dotklo jejich osvobození od odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

Limit 30 tisíc Kč pro odvody SPZ

Upravená pravidla umožňují zaměstnavatelům ohodnotit své zaměstnance jinou cestou než jen navýšením mzdy, což by pro ně znamenalo růst mzdových nákladů nejen o inkriminovanou částku, ale také o zdravotní a sociální pojištění, které z dané částky musí odvádět.

Nyní jsou veškeré příspěvky na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a soukromé životní pojištění osvobozeny od odvodů sociálního a zdravotního pojištění do výše ročního souhrnného příspěvku 30 000 Kč. To platí jak pro zaměstnance, tak zaměstnavatele. Pro zaměstnavatele se zmiňovaná částka stává pouze daňovým nákladem.

Pozor! Částka 30 tisíc Kč je součtem příspěvků jak na životní pojištění, tak penzijní připojištění, případně spoření.

Při překročení toho limitu podléhá nadlimitní částka dani z příjmu i odvodům sociálního a zdravotního pojištění.

Krom odvodu sociálního a zdravotního pojištění musí zaměstnanec z částky přesahující limit 30 tisíc Kč zaplatit také daň z příjmu fyzických osob. Pro zaměstnavatele však stále představuje daňový náklad.

Zaměstnanec může využít ještě daňového odpočtu

Krom výše zmíněných výhod může zaměstnanec využít ještě možnosti daňového odpočtu částky, kterou si v rámci penzijního spoření, penzijního připojištění nebo životního pojištění naspořil.

V případě penzijního spoření a připojištění může od daňového základu odečíst částku rovnající se jeho ročnímu spoření sníženému o 12 000 Kč. Maximální odečtená částka je 12 000 Kč. V případě životního pojištění pak lze odečíst maximálně také 12 000 Kč.

Vše se vztahuje i na dohody o provedení práce

Tento přívětivý způsob odměňování může zaměstnavatel využít nejen v případě zaměstnanců pracujících na plný úvazek, ale také těch, kteří vykonávají svou činnost v rámci dohody o provedení pracovní činnosti a dohody o provedení práce.

Tímto se tedy zaměstnavatelům otevírá nový prostor pro odměňování svých zaměstnanců formou příspěvků, které mohou měsíčně zvýšit až na 2 500 Kč.


Úvodní foto: © goodluz - Fotolia.com
Komentáře