Nový standard Wi-FI 802.11ad: vyšší frekvence, ale menší dosah

Wi-Fi technologie založená na milimetrové vlnové délce označovaná jako 802.11ad je nejnovější bezdrátový standard. Produkty na něm založené se teprve začínají objevovat na trhu – zatím jeden router a jeden notebook.

Nový standard Wi-FI 802.11ad: vyšší frekvence, ale menší dosah


Standard 802.11ad využívá radiové vlny o velmi vysoké frekvenci – zatímco dnešní standardy 802.11n a 802.11ac fungují na frekvenci 5 GHz, 802.11ad funguje na frekvenci 60 GHz. To znamená, že dokáže přenášet výrazně větší objemy dat, avšak na podstatně kratší vzdálenost, protože u vyšší frekvence dochází rychleji k útlumu. Teoretická přenosová rychlost je až 5Gbit/s.

Jinými slovy, Wi-Fi 802.11ad umožňuje velmi rychlou komunikaci na krátké vzdálenosti. Odborníci se však neshodují  na tom, jaké bude mít praktické využití v podnikovém prostředí. Otázkou je, zda bude standard 802.11ad používán stejným způsobem jako předchozí standardy.

Dosavadní standardy byly užívány primárně ke komunikaci mezi okrajem sítě a koncovým zařízením. 802.11ad lze tímto způsobem využít, ale jeho hlavní úloha bude podle odborníků vzhledem k vysoké propustnosti jiná – jako páteřní technologie propojující různé části sítě tam, kde nelze natáhnout kabel.

S tím souvisí i vývoj dalších bezdrátových technologií pod záštitou pracovní skupiny 802.11, se kterými se může 802.11ad doplňovat. Jednou z nich je standard 802.11ah označovaný také jako HaLow – s nižší frekvencí a větším dosahem, určený pro rozsáhlé sítě se smíšenou topologií pro internet věcí.

Zdroj: IDG News Service


Úvodní foto: © Victoria - Fotolia.com
Komentáře