Huawei pořádá Czech ICT Broader Way Forum 2016

Forum pořádané 15. listopadu na Pražském hradě je zaměřeno na hlubší diskusi o nastolených příležitostech a na klíčové technické a regulační výzvy, kterým čelí broadband v České republice.

Huawei pořádá Czech ICT Broader Way Forum 2016


Během posledních 20 let zaznamenaly ICT technologie, potažmo masové rozšíření širokopásmového připojení k internetu, významný dopad na náš každodenní život. Osobní počítače, internet, chytré telefony a sociální sítě změnily způsob, jakým mezi sebou komunikujeme. Díky nositelným zařízením, dálkovým senzorům, internetu věcí a cloudu jsou naše životy stále “chytřejší a chytřejší”. Nic z toho by však nebylo možné bez širokopásmové infrastruktury - ať už mobilní nebo pevné. Širokopásmové připojení se zkrátka stalo nebytností, a je těžké si dnešní život bez broadbandu a internetových aplikací představit. Nicméně, máme před sebou ještě dlouhou cestu, aby se naše digitální vize proměnily v realitu.

Rozvoj širokopásmových sítí se v naší zemi potýká s řadou obtíží a problémů. Strategie rozvoje broadbandu u provozovatelů služeb – kteří v tomto směru přihlížejí především k ROI - mohou vést k nedostatečné propustnosti infrastruktury, a to hlavně na “poslední míli”. To jsou hlavní příčiny, které brání v realizaci dostupného a spolehlivého širokopásmového přístup k internetu, a které mezi námi vytvářejí “digitální propast”. Proto je třeba, aby všechny zúčastněné strany v celém řetězci vzájemně spolupracovaly a sdílely odpovědnost.

Huawei Czech ICT Broader Way Forum pořádané 15. listopadu na Pražském hradě je zaměřeno na hlubší pochopení nastolených příležitostí a na klíčové technické a regulační výzvy, kterým tento sektor čelí. Forum poslouží jako platforma pro vládní úředníky, provozovatele služeb a lídry trhu, aby diskutovali otázky které vyvolává národní broadbandová strategie, politiky průmyslu a rozvoj širokopásmové infrastruktury v ČR. Poskytne také inkluzivní dialog pro všechny zúčastněné strany, aby prozkoumaly možnosti, jak by mohli vzájemně spolupracovat a učit se budovat všestranně výhodný ekosystém ICT, zajišťující podporu inovací ve všech odvětvích průmyslu.

Toto fórum představuje důležitý mezník v naší snaze vybudovat lépe propojený svět a umožnit naší republice učinit významný krok na cestě k lépe propojené digitální společnosti. Upřímně zveme každého, koho se profesně týká digitální budoucnost České republiky, aby se k nám připojil na Huawei Czech ICT Broader Way Forum. Budeme se těšit!

 


Úvodní foto: huawei
Komentáře