Huawei uspořádal první Broader Way Forum v Praze

Konference se na Pražském hradě věnovala zejména rozvoji širokopásmových sítí v České republice.

Huawei uspořádal první Broader Way Forum v Praze


Pod názvem Huawei Broader Way Forum uspořádal Huawei svou první národní broadbandovou konferenci v České republice. Akce se konala 15. listopadu v Praze a zúčastnilo se jí více než 200 zástupců vlády, regulačních orgánů, operátorů, médií a podniků.

Diskutovalo se o rozvoji a budoucnosti národního širokopásmového připojení v České republice. Konferenci zahájili Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu, a Jin Bin, viceprezident společnosti Huawei pro střední a severní Evropu.

„Je nutné reagovat na technologický rozvoj, abychom byli dostatečně silní ve srovnání s jinými hráči na trhu. Digitalizace je jedna z věcí, které budou rozhodovat o naší budoucnosti, stejně jako o naší schopnosti zapojovat se do světové ekonomiky. Doufám, že toto fórum povede ke spolupráci s našimi čínskými partnery. Společně dosáhneme toho, že se Česká republika stane lídrem v oblasti digitálních technologií, a to nejen z hlediska obchodu, ale také ve státní správě,“ zakončil svou úvodní řeč ministr Mládek.

Huawei Czech ICT Broader Way Forum 2016

Czech ICT Broader Way Forum otevřel přednáškou ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Jednou z myšlenek konference bylo, že nové širokopásmové sítě mají skutečně znatelný dopad na náš každodenní život. Často se tvrdí, že prožíváme novou průmyslovou revoluci. Jen pro příklad, elektromotory a automatické řízení vozů nově definují dosud základní části automobilů, a přetvářejí tak i uživatelský zážitek z jízdy. Chytrá elektronika obecně a cloudová zařízení lidem umožňují pozorovat a reagovat na prostředí mnohem chytřejším způsobem, dokonce až za hranicemi lidského vnímání.

Konference byla rozdělena na dva hlavní panely. Dopolední část se týkala vytváření digitálně propojeného národa jako klíčové komponenty pro ekonomický růst a ozdravení průmyslu. Projednávaly se vize, strategie a perspektiva plánu zavádění širokopásmových sítí u nás. Mezi mluvčími byli poradce ministra průmyslu a obchodu Lubomír Bokštefl, generální ředitel Vodafone ČR Balesh Sharma, generální ředitel O2 ČR Tomáš Budník nebo ředitel evropské divize China Telecom Cao Li.

Odpolední část konference se zaměřila na hlavní výzvy a nutná opatření, která s sebou přinášejí širokopásmové sítě. Přispěli předseda Českého telekomunikačního úřadu Jaromír Novák, z firmy Arthur D. Little Andrea Faggiano, hlavní konzultant Huawei SCC Nigel Bruin, ředitel Huawei CEE & Nordic pro fixní sítě Zhai Haipeng nebo asistující profesor VUT Brno Radim Burget.

Huawei Czech ICT Broader Way Forum 2016

Závěr setkání obstarala panelová diskuze za moderování našeho kolegy – šéfredaktora magazínu Channel World Jana Mazala.

„V dnešní době se konektivita stala novou formou života. Tato konference je důležitým milníkem v dlouhodobém závazku vystavět lépe propojený svět, a umožnit tak i České republice, aby dosáhla lépe propojené země. Úspěch této mise nezávisí jen na nás, našich partnerech, ale i na zákaznících. Na konci dnešního fóra chci proto znovu potvrdit, že společnost Huawei učiní vše, co je v jejích silách, aby se tato vize naplnila. Naše přední produkty a řešení, stejně tak jako naše inovativní postupy i lokální závazky budou mít zásadní vliv na dotváření digitální agendy v rámci Evropské unie,“ uzavřel konferenci Radoslaw Kedzia, generální ředitel společnosti Huawei pro Českou i Slovenskou republiku.

Broader Way Forum přineslo také mnohá doporučení pro správný a hlavně efektivní směr rozvoje širokopásmových sítí u nás. Například že je nutná meziresortní a zároveň průmyslová spolupráce. Úspěšná realizace vize digitální společnosti a ekonomické transformace vyžaduje, aby se všechny zainteresované strany zapojily a spolupracovaly, a to ideálně na bázi jediného společného úřadu.


Úvodní foto: huawei
Komentáře