Jen třetina uživatelů internetu si aktivně chrání své soukromí

Při příležitosti Dne bezpečnějšího internetu 2014 byly představeny výsledky již třetího ročníku průzkumu Microsoft Computing Safety Index (MCSI).

Jen  třetina uživatelů internetu si aktivně chrání své soukromí


I přes stále pokročilejší zkušenost s používáním internetu získaná data ukazují velmi vysokou míru nebezpečí způsobenou neopatrností a nedostatečnou ochranou soukromí. Řada uživatelů i nadále nepředchází možným rizikům a často ani netuší, jak vysoké ztráty (finanční i časové) si mohou způsobit.

Průzkum vyčíslil, že rizika na internetu stojí oběti v průměru až 23 miliard dolarů ročně a teoretický čas na nápravu vzniklých škod představuje časové náklady dosahující řádu 200 000 let. Nejvyšší újmu s sebou nese poškození profesní reputace, kdy se průměrná ztráta pohybuje okolo 535 dolarů na osobu. Mezi další „nejdražší“, a tím i nejnebezpečnější rizika, pak patří krádeže ID, úniky dat z bank a od zaměstnavatelů, online šikana nebo phishing.

Přesto více než polovina respondentů spoléhá při ochraně svého soukromí a dat na internetu stále pouze sama na sebe. Třetina využívá tipy komerčních firem a pouhé procento se řídí radami získanými ve škole. Pouze třetina si chrání své soukromí na sociálních sítích, má kontrolu nad svými daty online a používá PIN a hesla do mobilního telefonu. Pouhá pětina pak pravidelně používá bezpečnostní aplikace a filtry a sleduje svou online identitu. Pouhých 10 % pak tyto osobní informace průběžně upravuje či maže.

„Lidé si často neuvědomují, že jejich dnešní online chování  může mít dlouhodobé dopady na jejich budoucí pověst. Řada zaměstnavatelů využívá internet a sociální sítě k tomu, aby si prověřili reputaci svých potenciálních nebo stávajících zaměstnanců a není výjimkou, že kvůli své on-line image lidé ztratí či nezískají práci. Pojišťovací a úvěrové společnosti si dělají profily rizikovosti žadatelů i podle jimi sdílených fotografií a zveřejňovaných statusů. Je proto velmi důležité myslet na to, že co se jednou objeví v kyberprostoru, může zanechat stopy navždy,“ dodává Václav Mach, ředitel pro vnější vztahy ze společnosti Microsoft.

Průzkum byl proveden mezi 10 500 respondenty z 20 zemí, jejichž obyvatelé tvoří 60 % celosvětových uživatelů internetu.

Čtěte také:
→ Naše soukromí není ztracené, jen se o něj špatně staráme!
Bezpečnost a ochrana osobních údajů – dva rozdílné pojmy, které se v mnoha ohledech překrývají, ale také se zásadním způsobem liší. Bezpečnost je o tom, být mimo nebezpečí a veškeré hrozby. Ochrana osobních údajů je oproti tomu o kontrole toho, jaké informace jsou o vás známy a kdo je chce znát.
→ Osobní údaje: komodita s cenou zlata
Víte, které úřady a společnosti mají přístup k vašim osobním datům? Možná byste byli překvapeni. Dobrou zprávou je poměrně silná působnost zákona o ochraně osobních údajů, nad jehož dodržováním bdí nezávislý kontrolní úřad.

G+


Úvodní foto: © Sergej Khackimullin - Fotolia.com
Komentáře