Míra rozšíření internetu v ČR je nevyšší v regionu CEE a dosáhla 96 %

Již 96 % osob ve věku 18–69 let navštěvuje internet a řadí tak Českou republiku na přední příčku mezi všemi státy regionu CEE - střední a východní Evropy.

Míra rozšíření internetu v ČR je nevyšší v regionu CEE a dosáhla 96 %


Pro srovnání - průměr celého regionu střední a východní Evropy činí 67 %. Tyto údaje vyplývají ze studie Online Landscape: Central Europe společnosti Gemius, která analyzuje situaci internetových trhů se zaměřením na státy V4.

Penetrace internetu, Gemius 2014
Míra rozšíření internetu v jednotlivých státech regionu CEE,
Turecku a Kazachstánu ve věkové kategorii 18-69 let

 Dle výsledků studie je ve státech V4 celkem 31 milionů uživatelů internetu, přičemž Česká republika je s 6,7 miliony uživatelů druhým největším internetovým trhem střední Evropy (po Polsku). ČR dosahuje ovšem nejvyšší míry rozšíření internetu pro všechny věkové kategorie (10 +), a to 71 %. Rozložení uživatelů podle pohlaví je u nás ze všech zkoumaných států nejméně rovnoměrné – 52 % návštěvníků českého internetu tvoří muži, zatímco v jiných zemích spíše mírně převažují ženy. ČR také se 17 % vykazuje nejvyšší podíl nejstarší věkové skupiny 55+, naopak nejméně uživatelů v tomto věku je na Slovensku (11 %). Návštěvnost z mobilních zařízení se v průběhu jednoho roku zvýšila desetkrát. V prosinci 2013 bylo z mobilních telefonů a tabletů provedeno již 10 % zobrazení stránek, přičemž i nadále se očekává konstantní nárůst.

Zatímco v Polsku a Maďarsku vyhledávají uživatelé především weby spojené se zábavou (rádia, televize), v ČR a na Slovensku se zajímají spíše o prakticky zaměřené webové stránky, jako například databáze, mapy či jízdní řády.

Svoji dominantní roli na trhu potvrdila společnost Seznam. „Šest z deseti nejnavštěvovanějších webových stránek měřených výzkumem patří do jejího portfolia. V posledních 2 letech prošel český online trh významnou konsolidací – událo se velké množství akvizic a změn ve vlastnictví mediálních domů. V důsledku toho vzniklo několik silných mediálních skupin, nicméně hegemon zůstává“, říká Josef Richtr, Research Manager společnosti Gemius.

Zprávu Online Landscape: Central Europe je k dispozici ke stažení.

Čtěte také:
→ České firmy rozšiřují komunikaci pomocí sociálních sítí
Na sociálních sítích aktivně komunikuje v současnosti 38 % českých společností, dalších 33 % firem se na komunikaci prostřednictvím sociálních sítí, diskuzí a firemních blogů již chystá.
→ E-commerce v Evropě vyrostla loni o 16%
I u nás se už jedná o lukrativní byznys: obraty e-commerce v ČR dosáhly 70 miliard Kč. V celé Evropě to bylo 363 miliard Eur.

G+


Úvodní foto: © peshkova - Fotolia.com
Komentáře