Více než polovina lidí na světě stále nemá přístup k internetu

Rozdíl v přístupu k internetu mezi bohatými a chudými přetrvává a narůstá rozdíl mezi pohlavími.

Více než polovina lidí na světě stále nemá přístup k internetu


Zatímco jedna polovina světa honí po ulicích pokémony, druhá nemá ani připojení k internetu. Podle odhadů Mezinárodní telekomunikační unie zhruba 3,9 miliardy lidí, tj. 53 % světové populace, nezíská ani do konce tohoto roku přístup k internetu. Dokonce v Evropě, což je region s nejvyšší penetrací připojení, zůstává více než pětina obyvatel off-line. V Africe, která je naopak regionem s nejmenší penetrací, jsou to tři čtvrtiny.

Podle výroční zprávy Mezinárodní telekomunikační unie, která je součástí OSN, existuje také z hlediska přístupu k internetu značná propast mezi bohatými a chudými zeměmi a narůstá propast mezi muži a ženami. Zdá se tedy, že snahy společností jako Google a Facebook o zpřístupnění internetu všem lidem si vyžádají poměrně dlouhý čas, než přinesou výraznější výsledky.

Zatímco více než 80 % obyvatel rozvinutých zemí využívá internet, v rozvojových zemích má přístup pouhých 40 %. Mezi nejméně pokročilé země z hlediska připojení se podle MTU řadí Haiti, Jemen, Myanmar a Etiopie, kde je online pouhých 15,2 % obyvatel.

Obecně platí, že přístup k internetu má méně žen než mužů a rozdíl narůstá – z 11 % v roce 2013 na aktuálních 12,2 %. V rozvinutých zemích se sice snižuje (z 5,8 % na 2,8 %), ale v chudších částech světa se zvětšuje.

Nejčastější formou vysokorychlostního přístupu k internetu je mobilní připojení. V rozvojových zemích jeho rozšíření roste dvouciferný tempem a letos přesáhne 40 % populace, zatímco v rozvinutých zemích dosahuje 90 %.

Zdroj: IDG News Service


Úvodní foto: © Victoria - Fotolia.com
Komentáře