ALVAO Inspiration Day

Dnes již tradiční konference pro sdílení zkušeností na poli IT Service Managementu a Enterprise Service Managementu se letos nesla v duchu změn. Nový koncept přednášek a workshopů byl zaměřen k hlubšímu sdílení zkušeností a vzájemné inspiraci. Tomu odpovídá i změna názvu na Alvao Inspiration Day.

ALVAO Inspiration Day


Konferenci zahájil Tomáš Kubica, který reagoval na aktuální výzvy v IT. Proč se mnohdy nevyplatí sázet na “Big bets”? Kdy se stane vysoké SLA nepřítelem? Myslíte, že vaším budoucím kolegou bude robot? Další inspiraci mohli účastníci získat z přednášek Martina Voldřicha ze společnosti SAZKA, který prezentoval možnosti propagace IT projektů ve firmě.

Jedním z hlavních bodů celého programu byla podpora non-IT týmů – například oddělení marketingu nebo řízení lidských zdrojů. O těchto zkušenostech hovořil Jindřich Bartoš z Compass Group (dříve Eurest) a Radek Klein z GTS ALIVE. Mezi diskutovaná témata patřila také GDPR povinnost, která platí již od příštího roku – jak může ALVAO pomoci řešit řízení jednotlivých žádostí nebo incidentů spojených s tímto nařízením nastínili Radek Grodl a Petr Vitouch.

Účastníci konference zaplnili prostory prezentačního sálu hotelu Voroněž v Brně a sídle společnosti Microsoft v Praze. Součástí akce bylo samozřejmě i představení nové verze systému ALVAO 10.


Úvodní foto: Alvao
Komentáře