Soutěž: Pro nový superpočítač v Ostravě se hledá atraktivní jméno

Superpočítač pro ostravské centrum excellence ještě nemá jméno. V soutěži o nejlepší návrh můžete získat notebook a cestu do Francie do centrály firmy Bull.

Soutěž: Pro nový superpočítač v Ostravě se hledá atraktivní jméno


Je zvykem, že velké počítače mají svá jména. Superpočítač, který se bude instalovat v Ostravě, ještě žádné nemá. Proto Národní superpočítačové centum IT4Innovations vyhlásilo anketu o nejlepší název.

Autor vítězného návrhu nejen že získá věhlas, ale také cenu: vedle notebooku to bude ještě cesta do centra francouzské společnosti Bull, která nový výkonný výpočetní stroj buduje. 

„O vítězném jménu rozhodne pětičlenná komise do 23. března,“ sdělil ředitel Národního superpočítačového centra IT4Innovations Martin Palkovič. Vybrat výstižný název nemusí být tak jednoduché. Platí zde totiž konvence, že velké počítače mají krátké názvy o délce nejvýše 8 písmen. Krátký název měl ostatně i první počítač z roku 1946, ENNIAC, i když jeho jméno bylo vlastně akronym.

První návrhy už se scházejí, mezi ni bylo např. JÁCHYM, zřejmě jako reminiscence na známou českou komedii Jáchyme, hoď ho do stroje! 

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations bude stát v areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO), která je garantem projektu. Česká věda a průmysl tak budou mít již na jaře k dispozici stroj, který bude mít teoretický výkon na  úrovni  82,54 TFLOPS.

Čtěte také:
• Superpočítač pro Centrum Excelence v Ostravě dodá společnost Bull
• V Ostravě začala stavba superpočítačového centra IT4Innovations

G+


Úvodní foto: © peshkova - Fotolia.com
Komentáře