Atos integruje český a slovenský management

Česká a slovenská pobočka společnosti Atos IT Solutions and Services propojuje top management a oblast dodávek řešení.

Atos integruje český a slovenský management


Společnost Atos IT Solutions and Services, globální poskytovatel komplexních řešení a business služeb v oblasti IT, pokračuje v integraci českého a slovenského zastoupení. Emil Fitoš, který je od letošního února generálním ředitele slovenské pobočky Atosu, nově šéfuje i českému zastoupení firmy. Stejně tak pokračuje personální integrace na úrovni top managementu a výrazně větší provázanost v oblasti dodávek řešení.

Vedle nového generálního ředitele je novou tváří ve vedení česko-slovenského Atosu Jiří Stich, který nastoupil na pozici Head of Telco, Media & Utilities. Do Atosu přišel ze společnosti NESS Czech, kde rozvíjel Kompetenční centrum Smart Grid. V Atosu se bude koncentrovat na Inteligentní sítě, analytické úlohy nad daty distribučních soustav, ale také na bezpečnost distribučních sítí a elektromobilitu.

„Atos IT Solutions and Services vznikl ze dvou velkých významných společností, francouzského Atos Origin a německého Siemens IT Solutions and Services. Obě země jsou evropskými lídry v oblasti energetiky a proto je jasné, že nově vzniklá firma získala silné portfolio produktů a řešení pro utilitní zákazníky,“ připomněl Stich.

Další strategickou prioritou Atosu v Čechách a na Slovensku je oblast vzdělávání, především tvorba a poskytování vzdělávacího obsahu pro všeobecné i odborné školy. Už více než rok je v nasazení projekt vzdělávací platformy pro všeobecné předměty s názvem Planeta vědomostí.

„V této chvíli je v projektu zaregistrováno 15 261 učitelů, kteří systém aktivně využívají a další velké množství učitelů, kteří k tomuto řešení přistupují anonymně pouze v režimu pro čtení.“ říká Fitoš.

V současnosti Atos dodává další významný projekt, tentokrát pro odborné školství. Do projektu je na Slovensku zapojeno 321 středních odborných škol v různých oborech, například strojírenství, elektrotechnika, stavebnictví a další. Projekt nabízí 17 000 digitálních vzdělávacích objektů (obrázky, videa), 30 150 minut audio a video prvků a interaktivní prvky (testy, simulace, animace). Učitel může použít předem vytvořené lekce nebo si z digitálních vzdělávacích objektů vytvořit vlastní vyučovací hodiny. Při tvorbě digitálního edukačního obsahu Atos úzce spolupracuje se zaměstnaneckými sdruženími, které takto mohou ovlivnit obsah výuky a její modernizaci.

Fitoš také připomíná, že Atos je od roku 2002 systémovým integrátorem ICT služeb pro Olympijské a od roku 2008 i pro Paraolympijské hry. „Zajišťování ICT služeb pro Olympijské a Paraolympijské hry je o celé škále řešení, nejen servery, datová centra, ale i například příprava 200 000 osobních dokladů pro účastníky OH, konfigurace, testování a zprovoznění více než 10 000 zařízení, která byla použita na 30 různých místech v Soči“ vysvětluje Fitoš.

„Je to také o zajištění bezpečnosti účastníků, například každá vstupenka na soutěže v Soči byla zároveň vízem do Ruska a musela splňovat všechny bezpečnostní standardy. Pro zajímavost bych uvedl, že např. v průběhu OH v Londýně došlo k 255 milionům bezpečnostních ataků, z čehož bylo 100 skutečných problémů a žádný negativní dopad na Olympijské hry," uzavírá generální ředitel českého a slovenského zastoupení Atos IT Solutions and Services.

 

 

Komentáře