ČTÚ při aukci kmitočtů trvá na zvýhodnění nových hráčů

Český telekomunikační úřad zveřejnil podrobné vyjádření k připomínkám, které se týkaly podmínek připravované aukce kmitočtů. Protest proti zvýhodnění nových operátorů nepřijal.

ČTÚ při aukci kmitočtů trvá na zvýhodnění nových hráčů


Připomínky k podmínkám aukce podalo celkem 17 subjektů, mezi nimi občané, občanské iniciativy, poslanci, státní instituce, profesní sdružení, mobilní operátoři a společnosti působící na českém telekomunikačním trhu. Obdržené připomínky se týkaly zejména podmínek, jimiž hodlá ČTÚ podpořit vstup nového mobilního operátora na trh, struktury nabídky kmitočtů, podmínek pro rychlý rozvoj nových sítí a nabídku služeb mobilního broadbandu.

ČTÚ argumentoval, že mezi hlavní cíle budoucího výběrového řízení patří především podpora hospodářské soutěže, rozvoj nových služeb mobilního vysokorychlostního broadbandu a zajištění efektivního využívání přidělených kmitočtů. Na základě zmíněných cílů aukce se ČTÚ rozhodl nevyhovět návrhům na zrušení vyhrazení dvou bloků o velikosti 2 x 10 MHz v pásmu 800 MHz pro nové zájemce o vstup na trh. Rovněž nevyhověl omezení možnosti stávajících operátorů soutěžit o ucelený blok o velikosti 2 x 15,8 MHz v pásmu 1800 MHz. Naopak akceptoval připomínky týkající se navrženého spektrálního limitu pro nabídky v pásmu 800 MHz a snížil ho tak, aby podpořil vznik nejméně tří 4G sítí.

V zájmu zvýšení motivace nových zájemců o vstup na trh ponechal ČTÚ v návrhu možnost využití služeb národního roamingu ve 2G a 3G sítích stávajících operátorů. Avšak rozhodl se zkrátit dobu jejich poskytování tak, aby byla přiměřená očekávanému rozvoji nových sítí.

ČTÚ nyní připraví konečný návrh podmínek aukce a projedná ho s Úřadem na ochranu hospodářské soutěže. Předpokládá, že se výběrové řízení (aukce) zahájí do konce července 2013.

Na přípravě vypořádání připomínek úřad spolupracoval s poradenskými společnostmi Grant Thornton Advisors a Pierstone.

Čtěte také:
→ T-mobile váhá se vstupem do aukce ČTÚ o nová pásma
→ ČTÚ připravuje budování optických sítí nové generace...
→ PPF hrozí, že že se stáhne z aukce o nové kmitočty

Zdroj: ČTÚ


Úvodní foto: © twobee - Fotolia.com
Komentáře