ČTÚ shledal nedostatky a zahájí správní řízení s mobilními operátory kvůli smluvním podmínkám

Český telekomunikační úřad provedl v srpnu a v září 2013 kontrolu smluvních podmínek všech tří mobilních operátorů a shledal nedostatky. Zřejmě rozdá pokuty

ČTÚ shledal nedostatky a zahájí správní řízení s mobilními operátory kvůli smluvním podmínkám


Kontrola ze srpna a září navázala na předchozí zkoumání smluv, které proběhlo v II. pololetí 2012. Závěry kontroly říkají, že se stav sice mírně zlepšil, problémy ve smluvních ustanoveních ale přetrvávají. Nedostatky se projevily u všech tří operátorů.

ČTÚ je od srpna 2013 zákonem zmocněn k aplikaci nových sankčních ustanovení v případech, kdy operátor ve svých smlouvách a smluvních podmínkách neuvádí všechny náležitosti, které zákon požaduje. Na základě závěrů kontroly proto ČTÚ zahájí správní řízení pro porušení ust. § 63 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích. Výsledkem zřejmě bude udělení pokut.

V současné době probíhá kontrola smluvních podmínek u alternativních a virtuálních operátorů.

G+


Úvodní foto: © James Steidl - Fotolia.com
Komentáře