CZ.NIC přichází s pomocnou rukou pro posílení bezpečnosti webových aplikací

Projekt Skener webu je určen provozovatelům a správcům webů a pomůže odhalit nejčastější zranitelná místa webových aplikací.

CZ.NIC přichází s pomocnou rukou pro posílení bezpečnosti webových aplikací


Projekt Skener webu přispívá ke zvýšení bezpečnosti českého Internetu tím, že shromažďuje statistiky výskytu různých forem zranitelnosti tuzemských webových aplikací.

Na zjištěné slabiny upozorní pracovníci CZ.NIC provozovatele v závěrečné zprávě s tím, že doporučí možnosti, jak je odstranit. Statistické údaje se vyhodnocují po delší době a měly by vést k případným preventivním krokům, jako je například větší osvěta. Systém kromě vlastního měření vychází z open source zdrojů včetně seznamu Top 10 obecně nejzávažnějších bezpečnostních rizik, které publikují autoři projektu Open Web Application Security (OWASP).

Provozovatelé a majitelé webů mají možnost zažádat o komplexní servis v podobě automatického i manuálního skenování webu, vyhodnocení výsledků a závěrečné zprávy s doporučeným postupem pro zvýšení bezpečnosti. Testování lze zdarma objednat na webu www.skenerwebu.cz.

„Obsluhu služby Skener webů budou mít na starosti kolegové z týmů CZ.NIC-CSIRT a CSIRT.CZ, jejichž jednou z priorit je osvěta v oblasti internetové bezpečnosti,“ uvedl Ondřej Filip, výkonný ředitel sdružení CZ.NIC. To provozuje interní bezpečnostní tým CZ.NIC-CSIRT a od roku 2011 také Národní CSIRT tým České republiky – CSIRT.CZ.

Služba Skener webu je pro uživatele zdarma.

G+


Úvodní foto: © Andrea Danti - Fotolia.com
Komentáře