Epidemie negativity v evropských kancelářích

České podniky jsou v sevření epidemie negativity. Průzkum odhalil, že přes dvě třetiny (68%) kancelářských pracovníků kritizuje své pracoviště kvůli zastaralým metodám práce, které způsobují pokles morálky a motivace napříč celou zemí.

Epidemie negativity v evropských kancelářích


Průzkum 6 000 kancelářských pracovníků po celé Evropě zahrnující 503 pracovníků v České republice odhalil, že lidé by nejčastěji popsali své pracovní podmínky a prostředí jako neinspirující (30%) s tím, že někteří je popsali dokonce jako pochmurné, depresivní a „toxické“. Třetina pracovníků odpověděla, že jejich kancelář je klidná a 19% uvedlo, že je nudná. Pouze 13% z nich by popsalo své prostředí jako motivující.

Společnost Sharp se spojila se Stefanem Haefligerem, profesorem strategického řízení a inovací v Obchodně-podnikatelské škole v Cassu, aby napomohla transformaci podnikání změnou způsobu, kterým se zaměstnanci firem zapojují do jeho chodu svou prací s připojenými technologiemi. Výsledný whitelist obsahuje osm jednoduchých řešení, které ukazují, jak zvýšit motivaci zaměstnanců v rámci vaší společnosti.

Při otázce, proč popisují své prostředí tímto způsobem, sváděla téměř jedna třetina vinu na depresivní způsoby práce (29%) zatímco téměř polovina uvedla, že na administrativní úkoly je zapotřebí příliš času (46%) a místo osobního jednání komunikuje každý pomocí emailů (19%).

Technologie na pracovišti byla též označena za hlavní zdroj nepříjemností, kdy více než jedna třetina respondentů (38%) uvedla, že je zastaralá a limitující.

Evropa: Mileniálové, tedy pracovníci narození koncem tisíciletí a nemají zkušenosti s prací bez pomoci vyhledávače Google, se vyjadřovali více o tom, že by byli více motivováni, kdyby jejich kancelář byla vybavena moderní technologií (39%). Polovina z nich se občas schválně vyhýbá technologii ve svých kancelářích, protože je příliš komplikovaná a polovina z nich se místo toho uchyluje k použití svých osobních zařízení.

Zajistit správnou motivaci pracovníků je důležité pro vytvoření příjemného pracoviště, kde lidé chtějí a mohou odvádět svou nejlepší práci. Technologie zvyšuje motivaci jenom tehdy, pokud je nápomocná a snadno se užívá. V opačném případě se stane demotivujícím faktorem buď tak, že ji zaměstnanci nepoužívají, nebo v horším případě způsobuje frustraci. „Prohlédněte si nástroje, které užíváte, které potřebujete a proveďte taková zlepšení, která lidem opravdu usnadní práci,“ říká Szymon Trela, výrobní ředitel a CEE ve společnosti Sharp. „Během následujících deseti let budou lidé narození po roce 1982 tvořit většinu naší pracovní síly, tudíž je důležité, abychom se učili od mladších pracovníků, vítali nové myšlenky, nové vize a zajistili chytřejší technologii, která bude stejně snadná jako používání běžných domácích spotřebičů,“ dodal.

Průzkum společnosti Sharp byl proveden u 6.045 kancelářských pracovníků v 9 evropských zemích (Francie, Německo, Velká Británie, Itálie, Švédsko, Polsko, Holandsko, Česká republika a Maďarsko).


Úvodní foto: © virtualpictures.com - Fotolia.com
Komentáře