Google spouští ve spolupráci se společností Scio projekt Po stopách vědy

Do nového projektu se může zapojit i veřejnost.

Google spouští ve spolupráci se společností Scio projekt Po stopách vědy


Cílem projektu je nadchnout mladé lidi pro vědu, poznávání a objevování, a to mimo jiné představením významných českých vynálezců a jejich zajímavých objevů. Projekt je součástí celoročního českého programu Google pro podporu vzdělávání ve vědeckých a technických oborech a v matematice (STEM). Je to důležitý příspěvek k rozvoji znalostní ekonomiky.

Projekt Po stopách vědy vznikl na základě diskuzí s odborníky, kteří řeší problém zhoršující se pozici mladších žáků v oblasti matematiky a přírodních věd v mezinárodní srovnání. Z Česka přitom pochází celá řada historicky významných osobností i mnoho talentů současné vědy, na čemž projekt staví. Iniciativa má podpořit zájem o vědecké, technické a matematické obory a inspirovat novou generaci úspěšných vědců, techniků a vynálezců.

„Se znepokojením sleduji pokles zájmu dětí o technické a přírodovědné předměty i jejich zhoršující se znalosti v matematických disciplínách. Všechny obory lidské činnosti přitom vyžadují logické myšlení – a je to zejména matematika, která nás tomuto myšlení učí. Projekt jdoucí po stopách vědců, vynálezců a objevitelů by mohl nenásilnou formou přivést děti k většímu zájmu o techniku jako takovou, a tím i o matematiku a další STEM obory,“ říká Jiří Drahoš, předseda Akademie věd ČR.

Klíčovou součástí projektu je zapojení české veřejnosti, zejména však dětí, rodičů a učitelů. Ti mohou od dnešního dne na stránkách projektu rozhodnout, o kterých osobnostech a jejich objevech se chtějí dozvědět více prostřednictvím krátkých zfilmovaných příběhů. Hlasování veřejnosti rozhodne i o zfilmování příběhů tří osobností české vědy a techniky. „Videa mají být především lidskými příběhy těch, které vnímáme jako velké vědecké kapacity. Rádi bychom prostřednictvím těchto zajímavých osobností mladší generaci odhalili kouzlo objevování a zkoumání,“ dodává Martina Ondrušová z českého Googlu.

Další info: www.postopachvedy.cz

G+


Úvodní foto: © HaywireMedia - Fotolia.com
Komentáře