Ke krádežím notebooků dochází nejčastěji na nejméně očekávaném místě

Rozmach mobility přidělává vrásky na čele nejednomu šéfovi informatiky kvůli riziku úniku dat z ukradených nebo ztracených zařízení. Nová studie ukazuje, že své obavy by měli směřovat zcela jiným směrem.

Ke krádežím notebooků dochází nejčastěji na nejméně očekávaném místě


Rozmach mobility v podnicích vede k obavám z možného úniku dat ze ztracených, zapomenutých nebo odcizených zařízení — telefonů, tabletů, notebooků a jiných. Podle nové studie by se však manažeři odpovědní za hardware měli zaměřit dovnitř firmy.

Letos v červenci provedla společnost Kensington, která dodává doplňky ke stolním a mobilním zařízením (včetně zámků pro notebooky) průzkum mezi 300 pracovníky IT oddělení z různých odvětví a výsledky shrnula ve zprávě o bezpečnosti a krádežích IT vybavení.

Když se společnost Kensington ptala respondentů, kde zaměstnanci jejich podniku zaznamenali krádež IT vybavení, nejčastější odpovědí (25 %) bylo „automobily a doprava“ 25. Na druhém místě, před „letišti a hotely“ (15 %) a „restauracemi (12 %) se překvapivě umístilo vlastní pracoviště s 23 %.

Co průzkum dále zjistil:

  • 34 % podniků a organizací nemá pravidla pro fyzické zabezpečení přenosných počítačů, mobilních zařízení a jiných elektronických přístrojů.
  • 54 % dotázaných uvádí, že v současné době nepoužívá fyzické zámky na ochranu IT vybavení.
  • 80 % respondentů nepoužívá zámky na jiných zařízeních než počítačích, např. projektorech, externích pevných discích, monitorech nebo telekonferenčních přístrojích.

Společnost Kensington se domnívá, že IT oddělení mohou být ukolébána k falešnému pocitu, že IT vybavení je v prostorách firmy v bezpečí, protože tam na nich zaměstnanci pracují.

„Výzkum ukazuje, že k překvapivě velkému procentu krádeží IT vybavení dochází ve firemních prostorách. Ředitelé IT a nákupu by měli zavést formální pravidla fyzického zabezpečení techniky a přijmout opatření pro bezpečnost zařízení a citlivých dat, která jsou v nich uložená,“ říká Rob Humphrey, produktový ředitel pro oblast bezpečnosti ve společnosti Kensington. „Výzkumy potvrzují, že dobře nastavená a implementovaná bezpečnostní pravidla mohou výrazně snížit počet krádeží notebooků – až o 85 %. Pracovníci IT musí u výpočetních zařízení konzistentně používat fyzické zámky na ochranu před neoprávněnou manipulací a krádeží hardwaru i dat.“


Úvodní foto: © davidevison - Fotolia.com




Komentáře