Lukáš Neuman z ČVUT získal prestižní stipendium Google

V každém oboru získává Google Fellowship pouze jeden student. ČVUT je jedinou oceněnou univerzitou ze střední a východní Evropy.

Lukáš Neuman z ČVUT získal prestižní stipendium Google


Lukáš Neumann, doktorand Fakulty elektrotechnické ČVUT, získal prestižní stipendium „Google Europe Fellowship 2013 in Computer Vision".

Společnost Google založila program v roce 2009 pro doktorandy z USA a Kanady a postupně jej rozšířila na Evropu, Čínu a Austrálii. Cílem je podporovat vynikající postgraduální studenty s výjimečnými výsledky. Mezi oceněnými se pravidelně nacházejí studenti prestižních univerzit, ČVUT je historicky jedinou vysokou školou v České republice, jejíž student tuto cenu získal.

Lukáš Neumann byl vybrán zejména na základně vynikajících výsledků v oblasti detekce a rozpoznávání textu ve fotografiích a videích. Lukáš pracuje se školitelem prof. Jiřím Matasem v Centru strojového vnímání katedry kybernetiky na projektech Centra pro multi-modální interpretaci dat velkého rozsahu.
Více na: cmp.felk.cvut.cz/~neumalu1

G+


Úvodní foto: cmp.felk.cvut.cz
Komentáře