Ministerstvo pro místní rozvoj přebírá přímou správu ICT v agentuře CzechTourism

Příspěvková organizace CzechTourism, která má za úkol podporovat příliv turistů do České republiky, a kterou zřizuje MMR, patří k dlouhodobě kritizovaným organizacím za neefektivní nakládání s finančními prostředky.

Ministerstvo pro místní rozvoj přebírá přímou správu ICT v agentuře CzechTourism


Nehospodárnost, podezření na korupci a zneužívání národních i evropskýchzdrojů vedly ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou krátce po svém nástupu k zadání čtyř rozsáhlých kontrol, při nichž bylo prokázáno chybné nakládání s finančními prostředky řádově ve stamilionech. Byla zastavena řada projektů, podáno několik trestních oznámení z důvodů škody velkého rozsahu a řeší se stále ještě personální obměna manažerů agentury.

„Byla jsem v šoku, v jakém stavu jsem naši agenturu CzechTourism našla, jak se poskytovaly dotace ‚ze zvyku‘ kdekomu. Nyní tomu dávám pravidla a koncept, protože nechci, aby veřejné prostředky byly rozdělovány jen tak,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Od prvního června přebírá proto MMR správu jedné z klíčových oblastí CzechTourismu, jíž je správa ICT. Převzetí provázelo náročné právní jednání a snaha o záchranu dat, které hrozily, že budou nenávratně
ztraceny.

Mezi méně závažné prohřešky patří např. i to, že část úředníků agentury nemá dostatečnou kvalifikaci. Agentura by měla proto do budoucna přijmout standardní vnitřní kontrolní mechanismy, jako je např. certifikace kvality managementu ISO nebo CAF.

Věřím, že nová generální ředitelka Monika Palatková CzechTourismu povede agenturu jako řádnou státní instituci na propagaci cestovního ruchu v České republice i zahraničí. Problémy, se kterými se potýká po bývalém vedení, zvládá a řešíme vše společně, doplnila Karla Šlechtová.

Cestovní ruch přináší České republice skoro 6,7 miliard dolarů (141,8 miliard korun českých) a ročně navštíví hromadná ubytovací zařízení ČR zhruba 8 milionů zahraničních turistů. Nejvíce návštěvníků pochází z Německa a Ruska. Cílem ministryně Šlechtové je především posílit systém státní podpory cestovního ruchu a zabránit vynakládání peněz na neefektivní propagaci.


Úvodní foto: © nicknick_ko - Fotolia.com
Komentáře