Mobilní ransomware cílí na bohaté státy

Kyberzločinci využívající mobilní ransomware se zaměřují na bohaté státy. Ty jsou nejen ekonomicky silné, ale mají i podstatně rozvinutější infrastrukturu mobilních a online plateb.

Mobilní ransomware cílí na bohaté státy


Poslední report společnosti Kaspersky Lab na téma ransomwarových hrozeb pokrývá dvouleté období, které bylo pro účel porovnání rozděleno do dvou 12 měsíčních úseků. Odborníci analyzovali období mezi dubnem 2015 a březnem 2016, respektive dubnem 2016 a březnem 2017. V uvedených časových rozmezích došlo k podstatnému vývoji v oblasti ransomwaru.

Aktivita mobilního ransomwaru během prvního čtvrtletí letošního roku raketově stoupla, když bylo detekováno 218 625 instalačních balíčků mobilního Trojan-Ransomwaru. Došlo tak k tři a půl násobnému nárůstu této hrozby v porovnání s předchozím čtvrtletím. Aktivita ransomwaru se následně ve druhém kvartále snížila na obvyklou úroveň. Navzdory této malé úlevě představuje mobilní ransomware stále vážnou hrozbu, protože útočníci cílí na státy s rozvinutou finanční a platební infrastrukturou, do níž se jim daří snadno proniknout.

V období let 2015 a 2016 došlo k nejvíce útokům mobilním ransomwarem na uživatele v Německu. Ransomware byl na území našich západních sousedů zodpovědný za 23 % všech útoků mobilním malwarem. Na druhém místě byla Kanada (20 %) a dále pak Velká Británie se Spojenými státy s více než 15% podílem.

Ve druhém sledovaném období let 2016 a 2017 se Spojené státy ze čtvrté příčky dostaly na první s téměř 19 %. Na pomyslných stupních vítězů zůstaly Kanada (necelých 19 %) a Německo (přes 15 %). Čtvrtá Velká Británie zaznamenala útoky mobilním ransomwarem ve 13 % případů.

Spojené státy se dostaly na první pozici žebříčku cílů mobilního ransomwaru kvůli útokům malwarových rodin Svpeng a Fusob, které cílily převážně na toto území. Malwarová rodina Fusob byla primárně určena k útokům na Německo, ale od letošního prvního čtvrtletí se nejčastěji zaměřila na Spojené státy, na které útočila ve 28 % případů.

„Tyto geografické změny v chování mobilního ransomwaru mohou předznamenávat nový trend, kdy se útočníci zaměřují na nové, bohaté, nepřipravené a náchylné regiony. Uživatelé, obzvláště pak v těchto částech světa, by proto měli být velmi opatrní při surfování na internetu,“ říká Roman Unuchek, bezpečnostní odborník ve společnosti Kaspersky Lab.

Zdroj: Kaspersky Lab, Securelist.com


Úvodní foto: Alex - Fotolia.com
Komentáře