Nedodržování přijatých IT strategií nám sráží konkurenceschopnost

Podle ICT Unie patří mezi hlavní příčiny propadu konkurenceschopnosti ČR neefektivní veřejná správa a laxní naplňování strategických dokumentů.

Nedodržování přijatých IT strategií nám sráží konkurenceschopnost


ICT Unie přípomíná, že důležitá je v tomto směru zejména „Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020“. Uvedený materiál vláda schválila již před dvěma lety, ale pro jeho realizaci v praxi bylo dosud učiněno jen velmi málo.

Podobnými příklady jsou strategie Smart Administration, Národní program reforem, a také státní politika v elektronických komunikacích Digitální Česko, přijatá na počátku roku 2011, z jejíž cílů byl realizován jen zlomek. Aktualizace tohoto materiálu, strategie Digitální Česko 2.0, kterou vláda přijala v březnu letošního roku, obsahuje řadu užitečných opatření pro zvýšení konkurenceschopnosti českých firem a podnikatelů, mj. díky masivnímu rozšíření vysokorychlostního internetu. Vzhledem k turbulencím na české politické scéně je však otázkou, zda i tento strategický dokument neskončí „u ledu“.

Na klesající konkurenceschopnost Česka přitom opakovaně upozorňují renomované mezinárodní studie. V hodnocení švýcarského institutu IMD letos Česká republika klesla oproti loňsku o dvě místa na 35. pozici. V žebříčku Světového ekonomického fóra (WEF) si ČR ve srovnání s loňským rokem pohoršila dokonce o sedm příček a je aktuálně až na 46. místě.

„Skutečně odpovědná vláda této země musí dát jednoznačnou výzvu, čeho chce za účasti občanů, institucí a firem dosáhnout. Například, že do roku 2020 bude ČR mezi prvními dvaceti zeměmi v žebříčku konkurenceschopnosti Světového ekonomického fóra. Jasně a měřitelně. Pro tento cíl je pak třeba plnit strategie a plány, jež vláda přijala nebo přijme,“ upozorňuje prezident ICT UNIE Svatoslav Novák.

Pro zvýšení konkurenceschopnosti a nastartování ekonomického růstu je podle ICT UNIE nezbytné i vytvoření vhodných podmínek pro rozvoj digitální ekonomiky. ICT sektor již nyní v ČR každoročně generuje tržby v řádu stovek miliard korun, jeho potenciál je ale ještě výrazně vyšší.

G+


Úvodní foto: © A1Stock - Fotolia.com
Komentáře