Nobelova cena za chemii byla udělena za počítačové modelování chemických procesů

Letošní ocenění za chemii je tak vlastně o počítačích.

Nobelova cena za chemii byla udělena za počítačové modelování chemických procesů


Včera ohlášení držitelé Nobelovy ceny za chemii získali ocenění za počítačové modelování chemických reakcí. Snaha modelovat chemické děje, procesy a vlastnosti pomocí počítačů trvají již dlouho. Na rozdíl od fyzikálních procesů je však chemické modelování přece jen obtížnější.

Trojice vědců, kterou tvoří Martin Karplus, Michael Levitt a Arieh Warshel nyní získávají nejprestižnější ocenění za průlomové práce v oblasti modelování komplexních chemických systémů. Teoretické základy práce byly položeny již v 70. letech, ovšem problém při praktickém uplatnění teorie spočíval především v nedostatku potřebné výpočetní síly. K obratu dochází až v poslední době, a to navíc se ještě kombinují postupy kvantové i klasické fyziky - i pro dnešní počítače by totiž byl pouze kvantový přístup příliš náročný.

Podle slov profesora Staffana Normarka, stálého tajemníka Královské švédské akademie věd, „letošní cena přenáší chemický experiment do kyberprostoru“. Odborníci dále odhadují, že by se budoucně mohlo modelovat až 90% všech chemických dějů, a to i těch, které se odehrávají v živých organismech. To by mohlo mít podstatný význam i pro lékařství a enviromentální problematiku.

Další info: www.nobelprize.org

Zdroj: IDG News Service

G+


Úvodní foto: nobelprize.org
Komentáře