Nová verze aplikace Logmanager

Nová verze aplikace Logmanager


Byla uvedena nová verze LOGmanager, českého systému pro log management a SIEM. Hlavní novinkou verze 2.0 jsou uživatelsky definované parsery přes grafické rozhraní, klasifikátory parserů podle zdrojů a nová verze alertovacího systému s velmi detailní definicí podmínek. V nové verzi byl také přepsaný GUI, který přináší výrazně rychlejší odezvu webového rozhraní.  Byla doplněna podpora pro správu přidání vlastních certifikátů. Aktualizován je i Windows Event Sender, agent pro sběr logů z Windows prostředí, který v nové verzi podporuje šifrovaný režim přenosu a ověřování validity certifikátů.

Komentáře