Open source proti klimatické změně

Zakladatelé výzvy „Call for Code“ ve spolupráci s OSN pro lidská práva a nadací Linux oznámili letošní téma této globální iniciativy. Vyzvali vývojáře softwaru a inovátory po celém světě, aby se za pomocí open source technologií zapojili do boje proti klimatické změně.

Open source proti klimatické změně


Při příležitosti svého 75. výročí OSN žádá, aby svět „pohlédl realitě do očí“. OSN zahájila světovou diskuzi o způsobech, jakými lze reagovat na nejzávažnější globální problémy dneška, mezi nimiž je i klimatická změna. Společnost IBM na základě naléhavé výzvy OSN, která vybízí k vytvoření odpovědné budoucnosti, spojila své síly v boji proti klimatické změně s klíčovými agenturami OSN a světovými lídry.

Světová výzva Call for Code 2020 v návaznosti na dva předchozí úspěšné roky podporuje a prosazuje vytvoření praktických aplikací postavených na open source softwaru, včetně platforem Red Hat OpenShift, IBM Cloud, IBM Watson, IBM Blockchain a dat od firmy The Weather Company. Cílem je využívat technologie novými způsoby, které mohou mít v komunitách po celém světě okamžitý a trvalý humanitární dopad.

V rámci nedávné studie IBM, provedené společností Morning Consult, bylo dotázáno přes 3 000 vývojářů, záchranářů a sociálních aktivistů napříč Čínou, Kolumbií, Egyptem, Indií, Japonskem, Španělskem, Spojeným královstvím a Spojenými státy a bylo zjištěno následující:

  • 77 % dotázaných záchranářů a vývojářů souhlasí s prohlášením, že „nejpalčivějším problémem jejich generace je klimatická změna“.
  • 79 % respondentů souhlasí s tím, že klimatická změna je něco, co lze pomocí technologií snížit nebo odvrátit.
  • 87 % respondentů má pocit, že je důležité, aby se potenciální zaměstnavatelé aktivně zasazovali o boj proti klimatické změně.
  • Tři čtvrtiny respondentů souhlasí s tím, že open source komunita může pomoci přizpůsobit řešení problému klimatické změny pro potřebné komunity.
  • Osm z deseti respondentů souhlasí, že většina lidí se chce nějakým způsobem v boji proti klimatické změně angažovat, ale neví, jak začít.

Výzvy Call for Code se v roce 2019 účastnilo přes 180 000 lidí ze 165 národů a podali více než 5 000 žádostí zaměřených na připravenost a pomoc v případě přírodních katastrof. Letošní výzva Call for Code apeluje na žadatele, aby vytvářeli inovativní řešení na základě open source technologií, a to s cílem zastavit nebo zvrátit dopad klimatických změn.

Vítězný tým loňské globální výzvy Call for Code, Prometeo, vytvořil nositelné zařízení, které měří oxid uhelnatý, koncentraci kouře, vlhkost a teplotu, a tak zajišťuje bezpečnost hasičů v reálném čase a zároveň si klade za cíl zlepšit v dlouhodobém horizontu jejich zdravotní stav.

Na stránce CallforCode.org je možné přidat se ke komunitě a zjistit více informací o výzvě. Podat přihlášku bude možné od 22. března 2020, na kdy spadá Světový den vody. Bližší informace, harmonogram akcí i eventů, informace o školení a oprávnění k účasti na výzvě Call for Code budou dostupné na adrese https://developer.ibm.com/callforcode/.


O výzvě Call for Code:
Vývojáři radikálně změnili naše životy i prakticky veškerou lidskou interakci s kýmkoli a čímkoli. Co se ostatním může zdát jako výzva, je pro vývojáře příležitost. Z tohoto důvodu v roce 2018 organizace David Clark Cause spolu se zakládajícím partnerem IBM vytvořila a spustila výzvu Call for Code. Tato pětiletá výzva v hodnotě 30 milionů dolarů naléhavě apeluje na vývojáře, aby využili svých schopností a dovedností při využívání moderních technologií pro vytvoření technologií nových, aby tak pomocí kódu dali vzniknout pozitivní a dlouhodobé změně napříč světem. Vítězná řešení globální výzvy Call for Code budou, mimo jiné, dále propracována a využívána iniciativou IBM Code and Response.


Úvodní foto: © Kirill Kedrinski - Fotolia.com
Komentáře