Počítačoví zločinci se začínají zaměřovat na zdravotní údaje

Stále více zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven využívá moderní informační technologie. Tento trend neušel pozornosti počítačových zločinců, kteří si začínají vyhlížet zdravotnictví jako svůj další cíl. Očekávat lze vzestup podvodů zneužívajících citlivé informace z lékařských spisů.

Počítačoví zločinci se začínají zaměřovat na zdravotní údaje


Počítačoví zločinci vědí, že zdravotnictví přechází na elektronickou správu zdravotních záznamů a vznikají nová cenná data, které lze ukrást. Informace, které zdravotní zařízení i jednotliví lékaři takto stále častěji shromažďují, zahrnují výsledky vyšetření a plány léčby, citlivé osobní údaje pacientů apod. Zdravotní pojišťovny využívají podobné systémy k ukládání dalších údajů včetně bankovních. Stávají se tak lákavým cílem.

Před několika dny oznámila americká zdravotní pojišťovna Anthem, která patří k největším v zemi, že došlo k úniku citlivých údajů možná až 80 milionů zaměstnanců a klientů při počítačovém útoku. Odcizené informace včetně jmen, rodných čísel, dat narození a dalších údajů lze využít k různým typům podvodů. Na černém trhu se údajně cenné zdravotní záznamy prodávají po 20 až 200 dolarech.

Zdravotnictví je obzvlášť zranitelné například v porovnání s maloobchody nebo bankami, které jsou na počítačové útoky zvyklejší. Zdravotnické organizace bývají naopak považovány za tzv. měkké cíle, protože historicky příliš neinvestovaly do IT jako celku, natož do jeho zabezpečení.

Oběti podvodů obvykle zneužití svých údajů zjistí příliš pozdě. Vedle problémů s hrazením péče může dojít i k mnohem závažnějším situacím, pokud například útočník zlovolně pozmění lékařské záznamy a pacientovi následně není poskytnuta správná léčba nebo je podán nevhodný lék.

Podle odborníků by se měli lidé aktivně zajímat o bezpečnost svých zdravotních záznamů stejnou měrou jako u čísel svých kreditních karet, protože zákony a předpisy je mohou ochránit jen omezeně.


Úvodní foto: © koszivu - Fotolia.com
Komentáře