Podvodné praktiky firem v oblasti DPH jsou rizikem pro IT sektor

IT je sektor, který je i nadále pod tlakem v důsledku klesajících cen a potřeby neustále obnovovat nabízené výrobky a služby. Ke stinným stránkám podnikání v tomto oboru patří dle analýzy zejména vysoká konkurence a podvodné praktiky firem v oblasti DPH, které byly nejčastější příčinou škodných událostí loňského roku.

Podvodné praktiky firem v oblasti DPH jsou rizikem pro IT sektor


Analýza odborníků ze společnosti Euler Hermes potvrzuje, že IT sektor je progresivním a neustále se rozvíjejícím odvětvím, a to především díky vysoké schopnosti inovace a stále se rozšiřujícím možnostem nových technologií. Na druhou stranu je však tento segment velmi konkurenční a přináší velký tlak na konečnou marži výrobců nebo distribuce.

Oblast informačních technologií vykazuje dobrou platební morálku – velkým problémem se však v loňském roce na trhu v České republice a v Polsku ukázaly být podvody s DPH, které způsobily ve velmi krátké době bankrot i velkých a zaběhnutých firem. 

„Velkou vinu zde vidím i na úrovni státu, který se rozhodl prostřednictvím finančních úřadů vybírat neodvedenou daň z přidané hodnoty, a to u subjektů, které byly pouze zapojeny v řetězci obchodních transakcí, u nichž došlo k defraudaci DPH. Pokud se tak však děje až po několika letech, nelze už zcela jistě chybějící DPH doměřit tam, kde k odvodu nedošlo. 

Podle nedávných rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, to však vypadá, že se blýská na lepší časy a šikana finančních úřadů skončí. Soud totiž došel logicky ke správnému závěru, že není možné daň doměřovat tam, kde je to pro finanční úřad jednodušší a snadno inkasovatelné, ale že je nutné částky vymáhat po firmách a osobách, u nichž k podvodu došlo,“ uvedl pan Martin Lukánek, finanční ředitel společnosti eD system, která je jedničkou v distribuci výpočetní techniky v České republice.

Analytici společnosti Euler Hermes předpovídají oblasti informačních technologií stejně jako v roce 2017 výrazný růst i do budoucna. Hospodářské výsledky společnosti eD system tento pozitivní trend potvrzují – tržby společnosti, která působí nejen na českém trhu, ale také v Polsku a na Slovensku, se meziročně zvýšily o 20 %.


Úvodní foto: © rangizzz - Fotolia.com
Komentáře