Poslední koncert Martinských slavností klavíru již tuto neděli

Sváteční večer dne 17. listopadu bude v sále Martinů HAMU patřit závěrečnému koncertu Martinských slavností klavíru.

Poslední koncert Martinských slavností klavíru již tuto neděli


Na slavnostním koncertě vystoupí vynikající česká klavíristka Slávka Vernerová Pěchočová. V jejím podání zazní nejprve kompletní cyklus preludií F. Chopina, op. 28, a poté spolu s Karlem Vrtiškou provedou klavírní koncert č. 2 Sergeje Rachmaninova, jedno z posluchačsky nejvděčnějších děl světové klavírní tvorby.

Koncert bude též reflektovat výročí Sametové revoluce: po přestávce zazní kratičký záznam Ivana Medka z Hlasu Ameriky z listopadu 1989 a s krátkým úryvkem ze své knihy Psychologie komunismu vystoupí psycholog a bývalý ministr kultury dr. Jindřích Kabát.

Záštitu nad festivalem převzal kromě Velvyslanectví USA také prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.

Festival je úzce spjat s iniciativou Stop grantokracii, jejímiž autory jsou Martin Víta a Miloň Čepelka (Divadlo Járy Cimrmana). Iniciativa si klade za cíl upozorňovat na rizika masivního využívání či zneužívání grantových podpor nejen v oblasti kultury a propagovat drobné mecenášství. Martinské slavnosti klavíru jsou důkazem, že špičkově obsazený festival nemusí být financován z veřejných zdrojů, ani nemusí být podbízivě komerční,  ale může fungovat pouze na základě drobných sponzorských darů.

Iniciativu a myšlenku festivalu podpořili mj. starosta Semil a poslanec Jan Farský či předseda SSO Petr Mach. Partnerem akce je Nadační fond proti korupci, mediálním partnerem IDG Czech Republic.

Více na www.martinskeslavnosti.cz


Úvodní foto: archiv redakce
Komentáře