S&T CZ spustilo novou službu provozu SAP HANA v cloudu

Služba SAP@S&T.Cloud usnadní nasazení řešení SAP HANA zejména středním a menším podnikům, na výběr mají ze třech variant služby ve volitelných úrovních.

S&T CZ spustilo novou službu provozu SAP HANA v cloudu


Plně spravovaná služba, Dynamický sandbox a Záložní lokalita umožní zákazníkům provoz a rozvoj jejich SAP systémů s garantovanou dostupností a optimální strukturou nákladů. Díky škálovatelnosti úrovní služby si zákazník volí úroveň zapojení svých interních zdrojů technických i lidských tak, aby se mohl maximálně soustředit na rozvoj svého podnikání při zajištěném chodu IT prostředí. Nabízeno je pokrytí tří typických scénářů: plně spravovaná služba, dynamický sandbox pro SAP projekty a z áložní lokalita pro obnovu po havárii.

SAP HANA je aplikační a databázová platforma firmy SAP, která umožňuje rychlé zpracování velkých objemů dat v reálném čase a jejich okamžitou analýzu. S&T CZ je partnerem společnosti SAP v České republice od roku 1994.


Úvodní foto: (c) T. L. Furrer - Fotolia.com
Komentáře