Skupiny KKCG a Foxconn zakládají společný podnik SafeDX

Smlouvu o založení společného podniku podepsali zástupci skupin KKCG a Foxconn. Dokončení transakce podléhá schválení ze strany Evropské komise. Společnosti plánují vybudovat v Praze datové centrum střední velikosti. To bude poskytovat služby v České republice.

Skupiny KKCG a Foxconn zakládají společný podnik SafeDX


Datové centrum, společnost SafeDX s.r.o., bude dále rozvíjet aktivity skupiny KKCG v oblasti informačních technologií a zároveň je důležitou součástí expanze skupiny Foxconn do oblasti datových center. Cílem je etablovat se na vysoce kompetitivním trhu datových center v České republice. Skupina KKCG má experty se znalostí domácího trhu informačních technologií - mimo jiné provozuje datové centrum na jižní Moravě.

„Jsme přesvědčeni, že současný vývoj v oblasti informačních technologií vytváří nové obchodní příležitosti, obzvláště s vazbou na partnery v Asii. Investicí do výstavby datového centra posouváme nabídku IT služeb skupiny zase o něco dál,“ uvádí Martin Chládek, ředitel pro informační technologie skupiny KKCG. Podle něj se v našem regionu chystají dál expandovat globální IT společnosti, stejně tak jako společnosti z Asie, které budou potřebovat posílit IT infrastrukturu pro podporu svých rostoucích podnikatelských potřeb v regionu. Společnost SafeDX nabídne služby datového centra, komplexních IT řešení a také dodávky řešení formou IT služeb.


Úvodní foto: © Nmedia - Fotolia.com
Komentáře