Soutěž Ambasador kvality ČR

Česká společnost pro jakost vloni odstartovala zcela nový projekt oceňování organizací nazvaný Ambasador kvality České republiky. Ocenění je určeno všem organizacím podnikatelského sektoru bez rozdílu velikosti a oboru.

Soutěž Ambasador kvality ČR


Soutěž je určena je pro organizace, které nadstandardně dbají o zajištění kvality svých produktů a služeb, které se chovají odpovědně a aktivně napomáhají šíření a propagaci kvality. Organizace jsou hodnoceny nejen podle současných ekonomických výsledků, ale především je mapován jejich přístup ke kvalitě, která je předpokladem k dlouhodobé úspěšnosti, ekonomickému a společenskému rozvoji. Organizace dokladují své aktivity při propagaci kvality, podpoře inovací, uplatňování společensky odpovědných přístupů, naplňování zásad udržitelného rozvoje a odpovědné komunikaci vůči všem zainteresovaným stranám.

Česká společnost pro jakost je organizátorem řady soutěží napříč různými odvětvími, profesními skupinami, organizacemi, firmami, odborníky, nadšenci, inovátory. Společným jmenovatelem vyhlašovaných cen je kvalita, společenská odpovědnost a udržitelný rozvoj.


Úvodní foto: Pixabay.com
Komentáře