Společnost CCV Informační systémy majetkově vstoupila do Investiční aukce

K majetkovému propojení tuzemského lídra v oblasti elektronické výměny dat, technologické společnosti CCV Informační systémy, a mladého úspěšného startupu Investiční aukce, došlo v závěru listopadu letošního roku.

Společnost CCV Informační systémy majetkově vstoupila do Investiční aukce


Investiční aukce odprodaly 10% podíl brněnské společnosti CCV Informační systémy s opcí na další podíl za přesně stanovených podmínek. Jedná se o logické završení jejich dosavadní vzájemné spolupráce. Obě strany vidí v nové spolupráci především prostor pro další rozvoj.

Vzájemně výhodná spolupráce

Již před více než rokem došlo k prvnímu propojení aktivit obou firem zavedením služby Instantní platba. Ta je nyní nedílnou součástí systému ORION EDI společnosti CCV Informační systémy a umožňuje jeho uživatelům získat chybějící finanční prostředky z pozdě placených faktur prakticky okamžitě. Na rozdíl od bankovního faktoringu umožňuje optimalizovat také míru a čas financování. V současné době přenáší konsolidační centrum ORION EDI každý měsíc milióny elektronických dokladů, které dokumentují obchodní transakce v řádu mnoha miliard korun měsíčně. Díky využití EDI (Electronic Data Interchage) může faktoring používat elektronické originály dokladů, čímž odpadá zátěž v podobě množství papírové administrativy. Celý proces financování s pomocí Instantní platby je tak velmi rychlý a spolehlivý.

„Velcí výrobci dosáhnou na velmi dobré podmínky financování v bance nebo mají dostatek vlastních prostředků. My se orientujeme na malé a střední podniky, pro které jsou bankovní produkty tohoto typu často nedostupné,“ říká jednatel Investičních aukcí Adam Šoukal.

„Hledali jsme partnera, s nímž budeme schopni zdigitalizovat faktoring. Nepochybuji, že spojení dlouhodobého technologického know-how a dravého mládí v oblasti provozního financování umožní oběma firmám další úspěšný rozvoj,“ říká Dalibor Damborský, jednatel společnosti CCV Informační systémy.

Zahraniční expanze

Vstup CCV Informační systémy do Investičních aukcí by měl podle Adama Šoukala přinést především nárůst objemu financovaných faktur: „Očekáváme nárůst v hodnotě 150 až 200 milionů za každý měsíc.“

Finanční prostředky by měly být využity hlavně pro expanzi společnosti na zahraniční trhy. Především se jedná o naše sousední státy. „Na Slovensku již nějakou dobu fungujeme, ale chtěli bychom získat ještě lepší postavení na trhu. Velký potenciál vidím také v Polsku a Německu,“ představuje další rozvoj Investičních aukcí Adam Šoukal.

Faktoring online

Pro mnoho malých a středních podniků představují dlouhé doby splatnosti faktur obtíže, protože až 60denní čekání na platbu zpomaluje jejich cash-flow. Řešením je faktoring, který tyto dlouhé splatnosti dokáže zkrátit na několik dnů. Investiční aukce tyto faktury nabízí na svém portálu www.investaukce.cz skupině investorů, kteří se o ně utkají v online aukci. Podniky tak dostanou nejvýhodnější nabídku na financování a investor získá úrok za poskytnutí finančních prostředků. Na svou činnost získala společnost licenci ČNB. P2P financování, tedy poskytování peněz jednotlivců podnikům nebo jiným jednotlivcům, bylo umožněno rozvojem technologií a nachází si po vzoru západních zemí mnoho příznivců už i u nás.


Úvodní foto: © tetxu - Fotolia.com
Komentáře