Společnost EMC bude digitalizovat Vatikánskou knihovnu

EMC převede do digitální podoby kompletní knihovní fond unikátní Vatikánské knihovny, jejíž historie sahá do roku 1475. Je na to vyhrazeno úložiště o objemu 2,8 PB (petabytů).

Společnost EMC bude digitalizovat Vatikánskou knihovnu


Vatikánská apoštolská knihovna (Bibliotheca Apostolica Vaticana) obsahuje na osmdesát tisíc historických svazků, které mají dohromady 40 milionů stran. Tato instituce patří mezi nejstarší knihovny a obsahuje patrně nejcennější sbírku rukopisů, prvotisků a knih na světě. Mezi poklady nechybí ani první kniha tištěná jednotlivými literami - Gutenbergova 42řádková bible. Digitalizovány budou takové rarity jako je „Sifra“, jeden z nejstarších hebejských rukopisů z přelomu 9. a 10. stol., dále řecké rukopisy s díly Homéra, Sofokla, Platóna a Hippokrata a také „Kód-B“, jeden z nejstarších rukopisů řeckého překladu bible, který je datován do 4. století.

Devítiletý projekt bude zahrnovat použití technologií EMC Atmos, Data Domain, EMC Isilon, NetWorker a VNX.

Apoštolská knihovna obsahuje řadu nejstarších světových textů, které reprezentují nedocenitelných odkaz historie a kultury. Je velmi důležité, aby tyto dokumenty byly chráněny a současně aby byly zpřístupněny badatelům na celém světě,“ řekl Msgr. Cesare Pasini, prefekt Vatikánské knihovny.

Společnost EMC organizuje tzv. Iniciativu informačního dědictví (EMC Information Heritage Initiative), kterou také sponzoruje. Snaží se tak ochránit a zachovat informace pro budoucí generace a zpřístupnit je v digitální podobě pro výzkumné a vzdělávací účely. Projekt digitalizace Vatikánské knihovny je součástí této iniciativy.

G+


Úvodní foto: © determined - Fotolia.com
Komentáře