Společnost Safetica rozdala anticeny za úniky dat

Anticeny Data Leak Awards za úniky dat byly rozdány, mezi „antioceněnými“ figurovalo české Ministerstvo školství a společnost Penta.

Společnost Safetica rozdala anticeny za úniky dat


Anticeny prvního ročníku Data Leak Awards byly rozdány 17. 4. 2013 v pražském divadle Karlín. Oceněnými za Českou a Slovenskou republiku jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a společnost Penta Investments, za úniky v zahraničí pak NASA a PricewaterhouseCoopers. Odborná porota vybrala vítěze na základě kritérií posuzujících charakter uniklých informací, způsob úniků, nebo rozsahu zaviněných škod. Jednalo se premiéru akce, která má každoročně upozorňovat na podceňovanou problematiku ohrožení podnikových dat selháním lidského faktoru.

Penta investments byla vybrána proto, že dopustila zpřístupnění životopisy tisíců lidí na internetu. Jednalo se o velmi citlivou záležitost, protože se jednalo o životopisy uchazečů o zaměstnání. V případě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR došlo ke zveřejnění dat stovek romských studentů. První případ dokresluje, jak je i v případě externích firem nutné zajistit bezpečnost dat pomocí vhodné politiky DLP (data loss prevention), která by byla schopna zajistit řízení přístupu k datům a omezit, kam a kým mohou být přesunuty. Na druhém případu lze dobře ukázat, jak zabránit únikům pomocí DLP nastavením odlišných oprávnění pro různá data a uživatele, a pokud by je chtěl zaměstnanec vykopírovat mimo chráněnou oblast, program to nepovolí a žádné ohrožení nenastane.

„Povědomí o možnosti úniků dat zapříčiněných lidmi zevnitř organizace je na rozdíl od hrozby útoku zvenčí malé, anebo přinejmenším podceňované,“ konstatuje Jakub Mahdal, spoluzakladatel a šéf společnosti Safetica Technologies. Ta se na danou problematiku specializuje, a proto se rozhodla udílení anticen Data Leak Awards uspořádat. „Žádný subjekt se samozřejmě ztrátou dat způsobenou vlastními zaměstnanci příliš chlubit nechce. Přestože za poslední dva roky narostl počet zveřejněných úniků o 40 procent, obecně se o hrozbě příliš neví,“ pokračuje Mahdal. Jeho slova potvrzují i zjištění britské Information Commissioner's Office, která během posledních pěti let zaznamenala 16násobný nárůst úniků dat.

Členy poroty byli Miroslav Čermák, Ota Čermák a jejím předsedou pak Miloš Čermák, známý novinář a propagátor nových technologií. Program moderoval Roman Šmucler. Principy a mechanismy práce zlodějů dat byly vtipně demonstrovány formou parodie na někdejší úspěšný televizní program Tabu, jehož moderátorem byl právě Roman Šmucler.

G+


Úvodní foto: PEPR Consulting
Komentáře