Unicorn přebírá systém Transparency & Final Nomination Portal ve společnosti Swissgrid

Unicorn Systems spolupracuje se společností Swissgrid již od roku 2013, kdy byl zahájen vývoj nového systému pro řízení trhu s elektřinou (Scheduling Management System – SMS) označený jako BGM-2. Tento systém byl postaven na platformě Damas a jeho kontinuální rozvoj pokračuje dodnes. V návaznosti na úspěch tohoto projektu uspěla společnost Unicorn Systems v dalším výběrovém řízení, tentokrát na převzetí existujícího řešení s názvem Transparency & Final Nomination Portal.

Unicorn přebírá systém Transparency & Final Nomination Portal ve společnosti Swissgrid


Jde o systém vyvinutý společností Swissgrid za účelem splnění požadavků na regulatorní reporting (REMIT) a dalších povinností stanovených Evropskou komisí a jinými institucemi, jako jsou ACER či ENTSO-E. Systém pokrývá kompletní proces extrakce, transformace a komunikace dat. Data při tom čerpá z několika interních aplikací, včetně již zmíněného SMS či centrálního datového skladu. Následně je v požadovaném formátu komunikuje do několika externích aplikací, mezi které patří např. Transparency Portal či elektronický archiv.

Společnost Swissgrid se rozhodla systém předat novému provozovateli s cílem uvolnit klíčové zdroje v rámci vlastního IT oddělení, které se tak budou moci věnovat jiným projektům a inovacím.


Úvodní foto: © TebNad - fotolia.com, elektřina, rozvodné sítě
Komentáře