Nová pravidla pro online soukromí dětí v USA

V USA platí nová regulace pro ochranu soukromí dětí. Některé vývojáře webů a aplikací nově modifikovaná pravidla matou. Podle kritiků mnozí nevědí, co mají dělat, aby tato pravidla splňovali.

Nová pravidla pro online soukromí dětí v USA


Americká Federální komise pro obchod (FTC) zakazuje v rámci nových regulací zákona COPPA (Children's Online Privacy Protection Act) cílené reklamy zaměřené na děti, a vyžaduje, aby webové stránky a mobilní aplikace věnovali extra péči vypořádání se s cookies, informacemi o geografické poloze, fotografiemi a dalším identifikačním materiálem týkajícím se dětí.

FTC naposledy aktualizovala nejčastěji kladené dotazy (FAQ) novými pravidly jen před několika týdny, řekl Morgan Reed, výkonný ředitel ACT, obchodní skupiny, která reprezentuje vývojáře mobilních aplikací. Vývojáři totiž podle něj stále nevědí, jak to udělat, aby revidovaná pravidla splňovali.

„Jak mohou cíle COPPA fungovat ve světě technologií, v němž rodič může podat svůj tablet dítěti z přední sedačky auta na zadní?" ptá se Reed. „Jak může vývojář vědět, kdy má změnit své chování, když jdou tablety z ruky do ruky?"

FTC evidentně aktualizovala FAQ „halabala", dodává John Feldman, právník specializující se na technologie v právnické firmě Reed Smith. V některých případech to vypadá, že jsou do FAQ přidávánay požadavky, které nebyly součástí pravidla schváleného FTC v prosinci, dodává Feldman.

FTC FAQ aktualizovala v reakci na neustálé otázky týkající se nových pravidel COPPA, řekla Kandi Parsons, právnička Úřadu na ochranu spotřebitele, který spadá právě pod FTC. Podle ní je snahou FTC poskytnout firmám co možná nejvíce informací o tom, jak zůstav v souladu [s novými pravidly].

„Snažíme se na otázky, které dostáváme," říká Parsons. „Protože se objevují nové problémy, bude toto aktualizovaný dokument."

FTC publikovala plán souladu s pravidly pro firmy v šesti krocích, a zároveň spustila e-mailovou „horkou linku" na COPPAHotLine@ftc.gov.

Online firmy by se měly zaměřit na takové záležitosti související s novými regulacemi, které omezují online sledování dětí a odstraňují cílené reklamy zaměřené na ně bez souhlasu rodičů, říká Feldman.

Přesto si myslí, že FTC poskytne firmám určitý čas na to, aby problémy s vyhovováním pravidel vyřešily. „Ti, kteří se snaří jim vyhovovat a vyvíjejí tímto směrem úsilí v dobré víře – a mohou to dokázat prostřednictvím dokumentování změněných procedur a monitorovacích praktik – pravděpodobně získají větší volnost a rozšířenou časovou osu než ti, kteří jen zoufale lomí rukama."

COPPA, která byla poprvé schválena v roce 1998, vyžaduje, aby weby a online služby, které jsou buďto zaměřené na děti pod 13 let nebo vědí o tom, že od takových dětí sbírají informace, poskytly informaci jejich rodičům a získali jejich výslovný souhlas předtím, než tyto informace začnou sbírat, používat nebo někomu prozrazovat.

Revidovaná pravidla definují jako osobní informace, k jejichž sběru musejí webové stránky a poskytovatelé služeb získat souhlas rodičů, také cookies, informace o geografické poloze, fotografie, videa, zvukové nahrávky, IP adresy a ID mobilních zařízení. Změny také uzavřely „mezeru" (dle slovníku FTC), která plug-inům soukromých výrobců umožňovala sbírat informace od dětí bez souhlasu jejich rodičů.

Úvodní foto: © olly - Fotolia.com
Komentáře