Virtuální operátor 99mobile: cena volání a SMS je 1,49 Kč

Nový virtuální operátor se značkou “99mobile” startuje 31.5.2013 svou nabídku volání. Je určena pro fyzické osoby s menší útratou do 400 Kč měsíčně. A těm přináší úsporu.

Virtuální operátor 99mobile: cena volání a SMS je 1,49 Kč


Provozovatelem služby 99mobile je firma Maxprogress mobile, kteá dceřinnou společností Maxprogress. Služby bude poskytovat ve spolupráci s GTS, a to v síti T-mobile. Číslice 99 má evokovat to, že služby jsou vhodné pro 99% lidí.

Nové tafiry jsou určeny pro soukromé zákazníky, a to především pro ty, kteří volají méně. Logicky tak nabídka končí hluboko pod cenami za neomezená volání. 99mobile nenabízí přeplacené karty, všechny čtyři zatím nabízené tarify jsou smluvní. Nabídka začíná na tarifu za 49 Kč měsíčně s 10 volnými minutami a končí tarifem 399 Kč se 400 volnými minutami. Minuta nad tarif navíc a SMS stojí u všech tarifů stejně, a to 1,49 Kč. Výjimkou je volání do vlastní sítě, kde (kromě nejlacinějšího tarifu) volání stojí je 0,49 Kč. Přehlednost a srozumitelnost tarifů tak kontrastuje se složitě konstruovanými nabídkami hlavních operátorů.

Maxprogress mobile tak odvážně vstupuje do obchodního segmentu tarifních zákazníků s nižší útratou. Ohrožení ze strany neplatičů při nízkých maržích, to je velké riziko, kterému nový operátor musí čelit, protože služby se fakturují zpětně. Riziko se snaží omezit především ověřováním bonity před uzavřením smlouvy.

K dispozici jsou i datové tarify, roaming a přenos čísla od stávajícího operátora (za poplatek).

G+


Úvodní foto: © rangizzz - Fotolia.com
Komentáře