VMware zajistí od nového semestru výuku cloudových a virtualizačních technologií na Univerzitě Hradci Králové

Nový volitelný předmět na Fakultě informačních technologií a managementu v Hradci Králové umožní studentům seznámit se s virtualizací a cloudem v praxi. Posluchači současně získají profesní certifikaci.

VMware zajistí od nového semestru výuku cloudových a virtualizačních technologií na Univerzitě Hradci Králové


Už od tohoto semestru zajistí odborníci společnosti VMware na Fakultě informačních technologií a managementu na Univerzitě v Hradci Králové Praha výuku volitelného kurzu „Moderní technologie, virtualizace a cloud v praxi“. Fakulta využívá technologie VMware k virtualizaci serverové infrastruktury, desktopů a k provozu vlastního privátního cloudu.

„Zatímco v zahraničí je spolupráce vysokých škol a firem běžná praxe, v České republice tento systém zatím bohužel příliš nefunguje. Přitom studenti s praktickými zkušenostmi a znalostmi nejnovějších technologií mají mnohem větší šanci získat atraktivní pracovní místa a zároveň jsou pro své zaměstnavatele velmi přínosní,“ říká Michal Stachník, Country Manager pro Českou republiku a Slovensko ve společnosti VMware.

Úspěšní absolventi získají certifikaci VMware Technical Sales Professional (VTSP). Toto osvědčení úrovně znalostí technologií a produktů VMware umožňuje jejímu nositeli poskytovat zákazníkům služby v oblasti výběru nejvhodnějších produktů pro dané řešení, obsluhovat demo ukázky produktů a působit jako technický konzultant. Studenti tak v případně úspěšného složení VTSP zkoušky získají kromě zápočtu i certifikát, který zvyšuje jejich praktickou kvalifikaci a opravňuje je k poskytování odborného poradenství v oblasti technologií VMware.

G+


Úvodní foto: © pressmaster - Fotolia.com
Komentáře