Vstupní náklady a rychlost obnovy jsou pro české podniky klíčové atributy zálohovacího řešení

Přes 40 % českých podniků potřebuje obnovit data do 4 hodin od jejich případné ztráty.

Vstupní náklady a rychlost obnovy jsou pro české podniky klíčové atributy zálohovacího řešení


Společnost Acronis zveřejnila výsledky lokálního průzkumu týkající se zálohování dat u českých podniků, který provedla na své nedávné uživatelské konferenci v Praze. Podle tohoto průzkumu jsou pro české společnosti nejdůležitějšími atributy náklady na řešení a rychlost obnovy, přičemž příliš neřeší umístění zálohy.

Rychlost obnovy přímo souvisí s maximální dobou, za kterou musejí podniky obnovit ztracená data tak, aby zůstaly bez vážných následků na své podnikání. Celkem více než 40 % respondentů stanovilo tuto dobu na 4 hodiny, přičemž do jednoho dne potřebuje absenci dat bezvýhradně vyřešit celých 94 % společností. Nejčastější příčinou ztráty dat ve firmě je neopatrnost vlastních uživatelů.

Klíčová zjištění průzkumu:

  • Při rozhodování o řešení zálohování dat považuje 30 % českých podniků za nejdůležitější vstupní náklady, 19 % rychlost obnovy, 18 % provozní náklady, 13 % podporované platformy a 12 % technickou podporu. Pouze 8 % řeší umístění zálohy. 
  • Aby firma zůstala bez vážných následků na své podnikání, musí obnovit svá ztracená data do 30 minut (10 % respondentů), do 1 hodiny (27 %), do 4 hodin (42 %) a do 1 dne (94 %). 
  • Hlavní příčinou ztráty dat ve firmě je neopatrnost vlastních uživatelů (70 %), selhání techniky (54 %), útoky malwaru/ransomwaru (34 %) a krádež zařízení (23 %); přírodní katastrofy mohou pouze za 4 % případů. 
  • České podniky řeší nejčastěji zálohování fyzických serverů (67 %), stanic (54 %), VMware virtualizace (33 %) a Hyper-V virtualizace (28 %).

Úvodní foto: © Serg Nvns - Fotolia.com
Komentáře