Výroční konference GAPP System

Dne 4. dubna 2019 připravila společnost GAPP System v hotelu Vienna House Andel´s Prague pro své zákazníky další výroční konferenci. Ta letošní nesla podtitul Cesta k ideálnímu IT.

Výroční konference GAPP System


Úvodní slovo patřilo již tradičně Jiřímu Palkovskému, řediteli společnosti, který zákazníkům poděkoval za 25 let spolupráce. Ve své prezentaci shrnul začátky a zásadní kroky, kterými si společnost prošla, než si vybudovala svou současnou silnou pozici na trhu. Shrnul rovněž obchodní rok 2018, který byl s obratem 300 mil Kč nejúspěšnějším v historii společnosti.

Další vstup patřil Marianu Kulhavému, obchodnímu řediteli, který zároveň celou konferencí provázel coby moderátor. Poutavou prezentací, která odhalovala zákazníkům Cestu k ideálnímu IT, představil, čím se společnost GAPP System aktuálně zabývá a jaké má vize do budoucna. Společně s telekomunikačním hráčem O2 si připravil také případovou studii na téma Migrace compliance storage.

Technický ředitel Petr Dvořák zákazníky uvedl společně s Ondřejem Palkovským, technickým specialistou, do moderního vývoje aplikací. Samostatným vstupem pak i z pohledu provozu DC. Představil také softwarově definované sítě – další krok v budování SDDC, nebo jak SDDC podporuje koncept chytrého města.

Velmi zajímavé prezentace si pro zákazníky připravil i konzultant Jan Cipra. Hlavními tématy byla hyperkonvergovaná infrastruktura, softwarově definované datové úložiště, nebo také DevOps v tradičním IT – tuto prezentaci si připravil s Janem Vyvážilem ze společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group.

Dalším ze zákazníků, kteří si připravili případovou studii, byl Lukáš Klášterský ze společnosti Erste Group se svou prezentací s názvem Výzvy na cestě k hybridnímu IT.

Pódium patřilo také partnerovi konference společnosti Check Point. Pavel Krejčí zákazníky provedl cestou k ideální bezpečnosti. Před závěrem programu společnost oslavili své 25. výročí rozkrojením dortu majitelem Jiřím Palkovským.

Následovalo slosování o ceny, které věnovali partneři konference - VMware, Dell EMC, DNS a Techdata. Hlavní cenu dodala společnost Check Point, která výherci udělala radost iPadem.

Konferenci každoročně uzavírá ochutnávka kvalitních vín a sýrů, letos tomu nebylo jinak.

Celý den se velmi vydařil. Akce se těšila velkému zájmu, sál byl plný. Dokazuje to, že společnost GAPP Systém je pro zákazníky opravdu zajímavým a silným partnerem. Naplňuje se její vize být první volbou při výběru dodavatele IT řešení.


Úvodní foto: GAPP System
Komentáře