Vyšla ročenka Top100 ICT společností

Prestižní publikaci Top100 ICT společností v České republice je možné objednat společně s prázdninovým dvojčíslem časopisu CIO Business World. PDF verze ročníku 2013 je k dispozici ke stažení.

Vyšla ročenka Top100 ICT společností


Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

k vašim rukám se dostává nová ročenka Top 100, která vám umožní nahlédnout do různých segmentů české technologické a telekomunikační branže. K jejímu 18. vydání jsme přichystali několik novinek. Především jsme rozšířili počet analytických pohledů na vývoj a perspektivy IT, a to zvláště z globálního pohledu. Dále jsme letos dali příležitost prezentovat se i společnostem, které kritéria zařazení do hlavního žebříčku nesplňují – třeba proto, že nedisponují ofi ciálními ekonomickými daty za Českou republiku. Zvláštní prostor jsme také dali firmám, které na trhu působí jen krátkou dobu. Zde se našla desítka statečných, jež se do tohoto nového přehledu přihlásila, a věřím, že o řadě z nich ještě uslyšíme.

Při sestavování přehledu jsem si ale především uvědomil, jak pestrá je mozaika podnikatelských subjektů, které u nás v oblasti informačních technologií působí. A ne vždy je naše řadicí kritérium, tedy velikost obratu, nejdůležitějším údajem. Najdeme zde řadu firem, které nejsou na čelných místech, a přesto ve svém segmentu mají vynikající produkty nebo služby, kterými zastíní nejednoho mnohem většího soupeře. Pomyslnou palmu vítězství si tak nenesou jen giganti na předních místech, ale všichni, kteří se zasloužili o rozvoj technologií v Česku. 

Ročenka Top 100 ICT společností v České republice přichází do distribuce jako příloha prázdninového dvojčísla 7-8/2014 časopisu CIO Business World. Předplatitelé získají výtisk automaticky, ostatní zájemci si mohou toto jednotlivé číslo objednat v naší on-line trafice. Současně je k dispozici ke stažení Top 100 z roku 2013.

Další informace o objednání a stažení ročenky Top 100


Úvodní foto: IDG
Komentáře