Vznikla oborová asociace SEO

Aby bylo co nejsnazší zorientovat se v široké nabídce SEO služeb, založila skupina specialistů Asociaci SEO (ASEO).

Vznikla oborová asociace SEO


V únoru byla z podnětu skupiny specialistů na SEO založena Asociace SEO (ASEO).  Jejím cílem je zejména budovat dobrou pověst a profesionalitu oboru včetně standardizace SEO služeb. „ Jde nám zejména o popularizaci SEO, prosazování etického kodexu asociace, osvětu a v neposlední řadě také o kvalitní členskou základnu a její ochranu před poskytovateli neprofesionálních SEO služeb. Snad se nám díky této iniciativě podaří odstartovat dělení „zrn od plev“ a posunout SEO jako obor na místo, které si pro svou komplexnost určitě zaslouží.“ říká Dušan Mandát, předseda nově vzniklé Asociace SEO.

"Je dobře, že v České republice vznikla taková iniciativa a je dobře, že za jeden z hlavních cílů si dala osvětlit široké internetové a podnikatelské veřejnosti, co vlastně SEO je, jak se pozná kvalitní dodavatel v oblasti optimalizace pro vyhledávače a naopak, na co si při výběru dávat pozor," dodává závěrem jeden ze zakládajících členů ASEO, autor odborných publikací o SEO a guru internetového marketingu, Michal Kubíček.


Úvodní foto: © ra2 studio - Fotolia.com
Komentáře