Advanced Planning and Scheduling (APS)

Systém pro pokročilé plánování a rozvrhování výroby. Jedná se o moderní systémy pro plánování výroby, které se snaží maximalizovat efektivnost využití výrobních prostředků.

Advanced Planning and Scheduling (APS)


Systém pro pokročilé plánování a rozvrhování výroby. Jedná se o moderní systémy pro plánování výroby, které se snaží maximalizovat efektivnost využití výrobních prostředků.

Komentáře