Analýza nabídky webových CMS poskytovaných přes ASP v ČR - 2

Uvažujete o výběru nového či inovaci starého systému pro web content management? Chcete ušetřit a přitom získat více funkcionality? Pak vám jistě pomůže tento průzkum českého trhu s produkty webCMS formou pronájmu služeb (ASP).

Analýza nabídky webových CMS poskytovaných přes ASP v ČR


Mezi nejdůležitější vlastnosti content management systémů patří následující:

Správa více webů

V současné době je již běžné, že v rámci nákupu „single“ licence můžeme pod jedním publikačním systémem spravovat více webů. Obvykle je poskytována jedna licence na každý server. To je výhodné, pokud má firma např. dceřiné společnosti, může tak jako matka nakoupit licenci a prostor pro správu a nástroj na správu pak poskytovat pro weby dceřinek zdarma. Pro dceřiné firmy se jedná o finanční úsporu a provoz webu na osvědčeném a doporučeném řešení. Pro matku pak o jakýsi nástroj kontroly.

Workflow

Sofistikované publikační workflow umožňuje rozdělit správu webu na několik uživatelů, aniž by museli být na sobě závislí a byli nuceni koordinovat celý proces publikace. Obvyklé je, že dnešní nástroje již poskytují možnost nastavení rolí jako je redaktor, editor či publisher. Při výběru CMS je nutné zkoumat, kolik uživatelů může být zařazeno v publikačním workflow a nakolik sofistikované může toto workflow být. Zejména při exportních aktivitách firmy, kdy web pod jedním CMS spravují lidé z různých zemí, je dobře propracované publikační workflow nezbytné.

Verzování

Možnost verzovat souvisí s publikačním workflow. Pokud se stane, že se na web dostane něco, co tam být nemělo, verzování by mělo umožnit nejen najít uživatele, který poslední změny provedl, a kdy je provedl, ale také vrátit stav webu do stavu před zmiňovanou úpravou.

Šablony

V současné době snad již všechny produkty na trhu umožňují šablonové řešení designu. Jedná se o to, že prezentační vrstva je oddělena od aplikační a obsahové vrstvy a s nadsázkou lze říci, že pokud bychom chtěli vyměnit na webu jen design a zachovali strukturu stránek a podstránek, neměl by to být problém – náklady při změně designu by se týkaly pouze návrhu a výroby šablon a odpadly by rovněž výdaje na další úpravy webu v aplikační či obsahové vrstvě.

Realita je však jinde a bude-li firma měnit layout webu, vždy zároveň změní i strukturu a výsledek se nebude týkat jen výměny šablon. Na druhou stranu, pokud chce firma vyměnit jen logo nebo nějaký obdobný prvek, je šablonové řešení velmi vhodné.

Integrace

Řada řešení poskytuje možnost integrace s podnikovými systémy. Vždy je ale nutno definovat, o jaký systém jde a jaká má být výsledná funkcionalita. Samotná integrace většinou není vedená jako základní řešení a jedná se o doplňkovou službu.

Přístupová práva

Systém přístupových práv je úzce spojen s publikačním workflow. Uživatel se přihlásí pod svým uživatelským jménem a heslem, systém mu následně udělí práva publishera, redaktora či editora a zpřístupní mu dané funkcionality.

Export/Import dat

Integrace je v současné době důležitá vlastnost. Proto je nutné mít možnost hromadně data importovat i exportovat.

Wysiwyg editor

Jedná se o klasickou editační lištu, kterou známe z office nástrojů. Umožňuje běžné úpravy textu a obsahu. Je dobré zjišťovat, jaké nadstandardní funkce wysiwyg nabízí. Může se jednat např. o vkládání a umisťování obrázků, tvorbu textu v nestandardních jazycích jako je čínština nebo arabština apod.

Podpora fulltextového vyhledávání

Vyhledávání je nezbytnou součástí webu. Dá se říct, že není nutné, aby bylo jako modul součástí CMS, protože na trhu je mnoho bezplatně dostupných nástrojů, které poskytují tuto funkcionalitu ve velmi dobré kvalitě. Příkladem za všechny jsou například produkty Googlu.

SEO – srozumitelné URL

Aby robot vyhledávače mohl url zaindexovat, je nutné, aby neobsahovalo číselné znaky, které kódují slova. Je nutné, aby url bylo generováno jako jmenné a pokud možno s pomlčkami namísto dolních podtržítek.

Práce s metadaty

Pro SEO optimalizaci je nutné upravovat metadata každé stránky. Je nezbytné vyplňovat metadata typu title, description, h1, h2, keywords apod. Sofistikované CMS již pomocí vlastností stránek umožňuje toto vyplňovat. V některých případech se setkáme s tím, že např. title je generovaný dle struktury webu. Výhodou tohoto je, že pokud zadáme vhodný název stránky, bude title poměrně srozumitelný a autor se o něj nemusí starat. Problém může být v tom, že generovaný titulek není vždy úplně přesný a často zahrnuje položky ze struktury, které by zde zobrazeny být nemusely. Na druhou stranu však editor není zatěžován úpravou jednotlivých stránek.

Podpora jazykových mutací

Momentálně se jedná o základní a nezbytnou vlastnost.

Programovatelné API

Možnost přidávat funkcionalitu.

Správa vyrovnávací paměti

Ovlivňuje, které části obsahu jsou dynamické a které statické a proto vhodné pro uchovávání ve vyrovnávací paměti.

Modulárnost

Webová prezentace by měla být živou strukturou a neustále se aktualizovat a rozvíjet jak ze strany obsahové, tak co do funkcionality. Publikační systém by měl umožňovat implementovat nové moduly a firma, která produkt poskytuje, pracovat na kontinuálním vývoji nových modulů a svého redakčního systému. Pří výběrovém řízení je nezbytné zjišťovat, jakým způsobem probíhá vývoj nových modulů a rozvoj CMS.

Helpdesk

Při výběru poskytovatele ASP řešení systému CMS je dobré zjistit, jak bude probíhat komunikace ohledně chyb, problémů, zadávání nových úloh, kontrola poskytnutých služeb či řešení problémů s dostupností a výpadky. Mnohé helpdeskové aplikace v sobě mají implementované workflow, jak tuto komunikaci řešit. Zároveň pokud dodavatel poskytuje helpdesk, je to zárukou jakési standardizované komunikace a její archivace.

Statistiky

Statistiky jsou nezbytné pro další rozvoj webu. Poskytovatelé většinou dodávají statistické nástroje, které zpracovávají data z datafile umístěného na serveru. Existují webové statistické nástroje. Jeden z nejlepších je nástroj Analytics od firmy Google. Webové statistiky fungují tak, že je na každé sledované stránce umístěn script, díky němuž nástroj monitoruje pohyb uživatelů na webu.
Komentáře