Balanced scorecard (BSC)

Balanced scorecard (BSC)


Koncept sledování výkonnosti (a systémy pro toto sledování) organizace pomocí tzv. vyvážených ukazatelů, zahrnující finanční i nefinanční ukazatele.

Druhým klíčovým faktorem je rozložení těchto ukazatelů na jednotlivé části společnosti až na individuální úroveň, tak aby každý pracovník měl jasně měřitelné ukazatele, které mu umožňují exaktně vidět jeho roli v rámci společnosti a kvalitu výkonu jeho práce.

Komentáře