Batch processing

Forma zpracování dat v transakčních systémech v dávkách v definovaných časových intervalech nebo na základě vnější události (např. nahromadění určitého objemu transakcí). Opakem je zpracování transakcí v reálném čase.

Batch processing


Forma zpracování dat v transakčních systémech v dávkách v definovaných časových intervalech nebo na základě vnější události (např. nahromadění určitého objemu transakcí). Opakem je zpracování transakcí v reálném čase.

Komentáře